Vzad << >> Vpred

ŠACH

(5.12.2013)


Skladba č. 3970 – originál

Marián Šemrinec, Krompachy

Pomocný mat 4. ťahom

Pozri text (3–4)Majstrami Európy sú Azerbajdžan a Ukrajina

Kontrolná notácia diagramu: a) b. Ka1 Jb1 Pb2 (3), č. Ke2 Vh1 Pb4 c5 (4), b) biely Sb1 namiesto J, c) biela Vb1, d) biela Db1; v prvých troch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr štvrtým ťahom, vo štvrtej pozícii najneskôr tretím ťahom. Riešením pozície d) je 1.Vh2 Df5 2.Kd1 Kb1 3.Vd2 Df1 mat. Riešenia a) až c) pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3966 (Labai): 1.Sf3 hrozí 2.Dc3+ Kf4 3.Se3+ Kg3 4.De1 mat, 1...J:d5 2.Jc6+ Ke6 3.Sg4+ f5 4.g:f6 e.p. mat, 1...Sg1 2.Sd4+ Kd6 3.Df4+ e5 4.d:e6 e.p. mat (3...Kd7 4.Dc7 mat, 1...Jb4~ 2.Jc6 mat). Pointou sú dve brania mimochodom v matoch na susedných diagonálach. – Vypísanú odmenu vyhráva František Šimko, SNP 295, 055 62 Prakovce.

● Majstrovstvá Európy 4-členných družstiev (hrané tento rok vo Varšave) sa skončili v "otvorenej" kategórii víťazstvom Azerbajdžanu so 14 bodmi pred tromi družstvami s 13 bodmi, v poradí podľa počtu vyhratých partií Francúzsko, Rusko a Arménsko. V kategórii ženských družstiev bolo poradie Ukrajina 15, Rusko 14, Poľsko 14, Gruzínsko 12 atď. Za účasti 38, resp. 32 štátov, ale bez Slovenska, sa hralo deväť kôl, pričom za víťazstvo v zápase sa udeľovali dva body a za remízu jeden. (kh)


Vzad << >> Vpred