Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(29.10.1976)


 

Problém č. 860 – originál

Ivan Jarolín, Bratislava

Mat 2. ťahom


Problém č. 861 – originál

Luděk Sedlák

Roztoky u Prahy

Biely vyhráKontrolná notácia. 860: biely Kb6 Va3 Vh3 Sd7 Sh2 Ja2 Jg2 Pc3 d3 e3 (10 kameňov), čierny Kd5 Ja6 Jg6 Pb5 d4 d6 f5 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom, 861: b. Kh5 Pc5 d5 d6 h4 h7 (6), č. Kh8 Sa2 Jd8 (3), biely začne a vynúti výhru. V dvojťažke nájdete zámenu obranných motívov (zvodnosť 1.Va5?), štúdiu talentovaného českého skladateľa predkladáme bez komentára očakávajúc, že sa bude páčiť. Riešenia oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 850 (Nahálka) z 10. septembra: 1.Jf2 hrozí 2.e4+ Ke5 3.V:h5 mat, 1...d:e3 2.Vf6+ Kg5, Ke5 3.S:e3, Sc3 mat, 1...Sh5~ 2.e4+ Ke5 3.J:g4 mat. Dobrý úvodník.

Knihy za riešenia vyhrávajú: Ladislav Czintel, Kvetná 5, 048 01 Rožňava, Vlastimil Gregor, 976 03 Dolný Harmanec 15 a Ladislav Wittner, Šrobárova 29, 040 00 Košice.

* Z I. turnaja socialistických štátov v kompozičnom šachu sme sa neoficiálne dozvedeli niečo o ďalších troch oddeleniach. V mnohoťažkách je na 11. mieste J. Havran, 15. P. Jankovič, 18. štyria slovenskí autori, v štúdiách 11. M. Matouš, 12. J. Fritz, 16. L. Kopáč, a napokon v samomatoch 2. Ľ. Lačný, 9. J. Havran a 19 až 20. J. Taraba – Z. Labai. Žiaľ, v trojťažkách sme stratili 1. miesto (T. Filipec) pre neriešiteľnosť. Bodový zisk družstva ČSSR vyzerá predbežne takto: samomaty 92,5, pomocné maty 87, štúdie 84, mnohoťažky 79, trojťažky 75, dvojťažky 35. K námietke proti diskvalifikácii dvojťažiek sa rozhodca ešte nevyjadril. Ostatné údaje, vrátane počtov bodov ďalších 7 štátov, zatiaľ nie sú známe.


Vzad <<  >> Vpred