Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(8.8.2020)


Skladba č. 1059Andor von Spóner

Wiener Schachzeitung 1903

Mat 2. ťahom (5–3)Kontrolná notácia: b. Ka4 Va8 Sa1 Sh7 Pb5 (5), č. Ka2 Pb4 c5 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie dvojťažky od jedného z veľmi mála šachových skladateľov z územia Slovenska vo vtedajšom období (rodáka a obyvateľa z Veľkej Lomnice) prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 1058 (Havel): Zdanlivá hra 1...Kh3 2.Dg3 mat, riešenie 1.Df5 tempo 1...Kh3 2.Vh2 mat, 1...J:e5 2.Dh7 mat, 1...Jh6(Jf6) 2.Sg3 mat, 1...Jf2~ 2.D:g4 mat. Po niektorých ťahoch jazdcov idú duály, ale podstatné je, že prvé tri maty sú modelové. Úvodník, ktorý obmedzuje čierneho kráľa v pohybe, nemožno vylepšiť, ale aspoň vedie k zámene matu. (ff)


Vzad <<  >> Vpred