Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(15.8.2020)


Skladba č. 1060Peter Gvozdják

3. čestné uznanie

JT Goumondy 1986

Mat 2. ťahom (4–3)

b) otočiť okolo a1-h8Kontrolná notácia: a) b. Kb4 Dh8 Vg7 Je3 (4), č. Ke5 Pf3 f6 (3), b) pozíciu otočiť geometricky okolo diagonály a1-h8 (b. Kd2 Dh8 Vg7 Jc5, č. Ke5 Pc6 f6); v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia prinesieme o týždeň. Pointa spočíva v porovnaní variantov oboch riešení.

Riešenie skladby č. 1059 (Spóner): 1.b6 tempo 1...b3 2.Kb5 mat, 1...c4 2.K:b4 mat, 1...K:a1 2.Kb3 mat. Jednoduchá tempovka, ale tri batériové maty kráľom na susedných poliach v jednej línii sú vymyslené dôvtipne. (ff)


Vzad <<  >> Vpred