Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.4.1999)


Skladba č. 3170 – originál

Štefan Sovík, Nitra

Mat 3. ťahom

 


Skladba č. 3171 – originál

Jozef Taraba, Kežmarok

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešeniaOdviazaná dáma

Pomocný mat obsahuje tri odväzovania dámy v kombinácii s ďalšími motívmi. Červenou niťou trojťažky sú kráľovské batérie, ktoré sa uplatnia už aj v pokusoch 1.S:a3? a 1.Sd2? Riešenia oboch skladieb pošlite do 3. mája t. r. na adresu Moment Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3170 b. Kh7 Db7 Ve7 Vh3 Sc1 Jc6 Jf2 Pa6 b6 d3 d4 (11), č. Kd5 Df3 Vd8 Sh5 Jd1 Jh8 Pa3 b3 d6 g6 g7 (11), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom; 3171 b. Kb5 Dc4 Sf1 Jh3 Pc5 d4 f3 f5 g6 h2 (10), č. Kh4 Da2 Va4 Ve3 Sb8 Sd3 Jg8 Jh1 Pe2 e6 f4 g7 h5 h6 (14), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 3158 a 3159 vyhrávajú: Jozef Majerčák, Pradiareň 2, 060 01 Kežmarok, Zoltán Vicén, 023 04 Stará Bystrica 676 (za č. 3158) a Rudolf Kováč, Palárikova 8, 953 01 Zlaté Moravce (za č. 3159).

* Ešte k riešeniu č. 3158: Počet riešiteľov bol omnoho menší než pri ostatných skladbách, pričom viacerí uvádzali 1.Vf8+. Tento pokus však viazne na 1...Kg6 2.Vf6+ Kh7! a už nie je možné dať mat ôsmym ťahom.

Riešenie skladby č. 3164 (Pituk): Zvodnosti 1.Dc6? hrozí 2.D:d5 mat, 1...V:d2 2.D:c5 mat, 1...e6!, 1.De6? hrozí 2.D:d5 mat, 1...V:d2!, 1.Df5? hrozí 2.Sf2 mat, 1...V:d2 2.Df4 mat, 1...g:f5! (navyše sú zvodnostné varianty 1...f2, Jb5+, V:c3, K:d3 2.Je2, J:b5, Sf2, D:d5 mat a pod.), riešenie 1.Db5 hrozí 2.Sf2 mat, 1...V:d2, Jc4, c4 2.D:c5, V:d5, D:d5 mat atď. Trojfázová zámena matu po 1...V:d2 a množstvo vedľajších ale zaujímavých variantov.

Riešenie skladby č. 3165 (Lačný): 1.Vg3 hrozí 2.e3+ S:e3 3.d:e3 mat, 1...Vc4 2.D:d5+ Jb:d5/Jf:d5 3.V:c4/Je6 mat, 1...J:e2(Jg2) 2.Vc4+ V:c4/Jb:c4 3.Je6/D:d5 mat, 1...Jc4 2.Je6+ Jf:e6/V:e6 3.D:d5/V:c4 mat. Cyklus druhých a tretích ťahov bieleho nie je nový, ale v tomto prípade ide len o "pilotnú" skladbu k článku, ktorý sa objaví asi v 25. čísle Patu a matu... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred