Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.4.1999)


Skladba č. 3169 – originál

Jozef Taraba, Kežmarok

Mat 2. ťahomZámena matov

Už takmer sedem rokov sme v našej rubrike neuverejnili originál významného slovenského reprezentanta v kompozičnom šachu, 51-ročného rodáka z Trakovíc pri Trnave. Jeho dnešná dvojťažka obsahuje zdanlivé hry 1...S:b3, Se4 2.Df5, Je5 mat, ktoré sa po úvodníku motivačne zaujímavo zamenia. Riešenie pošlite do 26. apríla t. r. na adresu Moment Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kg8 De6 Va3 Sf1 Sh2 Jd5 Jg4 Pb3 (8), č. Kf3 Vh3 Sc2 Ja2 Jg1 Pb7 f2 h7 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 3156 a 3157 vyhrávajú: Ladislav Kankula, Pusté Čemerné, 072 22 Strážske, Peter Škoda, Starhradská 8, 851 05 Bratislava a František Takáč, Idanská 4, 040 11 Košice.

Riešenie skladby č. 3162 (Meľničenko a Lukianov): Zdanlivé hry 1...J:e3, J:f4, Sb4 2.D:e4, D:e4, d8D mat, zvodnosti 1.Jc5~? hrozí 2.Vc5 a Vd6 mat, 1...Sb4!, 1.Jd3? hrozí 2.Vc5 mat, 1...Sb4 2.J:b4 mat, 1...J:e3!, 1.Je6? hrozí 2.Vd6 mat 1...Sb4 2.Jc7 mat, 1...J:f4!, riešenie 1.Je4 hrozí 2.Jf6 mat, 1...J:e3, J:f4 2.Vd6, Vc5 mat. Kvalitný komplex, obsahujúci za meny matov, predĺžený útok jazdca, ale aj Hanneliusovu tému.

Riešenie skladby č. 3163 (Sovík): Zvodnosť 1.Dc2? hrozí 2.S:d5+ K:d4 3.Sf6 mat, 1...S:c4 2.S:d7+ K:d4 3.Jc6 mat, 1...Sd3 2.Sf5+ K:d4 3.D:d3 mat, 1...K:d4!, riešenie 1.Db3 hrozí 2.Sf5+ K:d4 3.Sf6 mat, 1...S:c4 2.S:d5+ K:d4 3.D:c4 mat, 1...Sd3 2.S:d7+ K:d4 3.Jc6 mat, 1...K:d4 2.Sf6+ Kd3 3.Sf5 mat. Vynikajúce spracovanie hrozbovej Lačného témy so zaujímavou škodlivou, obrannou a novostrategickou motiváciou, aj na báze súboja čierneho strelca s bielym. Zdôraznené "hrubé" vyvrátenie zvodnosti nám pripomína rozhodcom vymyslenú penaltu pri futbale...


Majstrovstvá riešiteľov

7. otvorené medzinárodné majstrovstvá Slovenska v riešení šachových skladieb sa uskutočnia v sobotu a nedeľu 5.-6. júna t. r. v Bardejove (s možnosťou ubytovania už od piatka). Podrobné propozície pošle na požiadanie Ivan Dzuriš, Komenského 41, 085 01 Bardejov, tel. do práce 0935-4722383. Konečný termín pre prihlášky je 20.5.1999.

* V oddelení trojťažiek memoriálu Vratislava Miltnera získal zvláštnu cenu Zoltán Labai z Veľkého Kýra a v oddelení skladieb na valcovej šachovnici čestné uznanie Juraj Lörinc z Dubnice nad Váhom. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred