Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(22. 1. 1970)


Problém č. 106

Sergej Šedej, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+5=12)

a) diagram, b) posunúť celú

pozíciu o jedno pole dopravaKontrolná notácia: bKd8 Dd1 Vc7 Ve7 Jc5 Je5 Pd2, čKd4 Vc3 Pc4 d7 e4 – dvojťažka, ako aj po posunutí celej pozície o jedno pole doprava. Správne riešenie zašlite do 15 dní na adresu: Redakcia Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31 s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 95 (Ursprung) z 13. 11. m. r. Na každý ťah čierneho pred úvodníkom je pripravený mat, teda "biely na ťahu": 1...Jc4, Jc6, J:d4 (~) 2.De4, D:b3, Jc7 (Dc5) mat. Po správnom úvodníku 1.Dc7 tempo sa maty zamenia: 1...Jc4, Jc6, J:d4 (~) 2.D:b7, D:f7, Jc3 (Dc5) mat. Zámena troch matov a spolu s predúvodníkovými hrami 6 blokovaní poľa! Čo do stratégie veľký výkon, no otázkou je, či úloha obstojí aj čo do pôvodnosti (2 body).

Riešenie problému č. 96 (Popp) z 20. 11. m. r. "Biely na ťahu": 1...Jb~, Jh~, f:e5 2.J:c5, Jf2, V:e5 mat. Vyčkávacieho ťahu však niet a preto po úvodníku 1.Sd4 tempo sa maty zamenia: 1...Jb~, Jh~, c:d4 2.Jd6, Jg3, V:c4 mat. Prijemný výkon, no originalita úlohy je zase pochybná (2 body).

Riešenie problému č. 97 (Rosol) z 27. 11. m. r. Autorova intencia: 1.Sa5 f3 2.Vb4! Ke1 3.Vb1 mat a naviac vedľajšie riešenie 1.Jg3+ f:g3+ 2.f:g3 Kf2 3.Vf4 mat (3+3=6 bodov). Iba 9 (!) riešiteľov si všimlo túto pomerne skrytú vadu. Ostatní však nemusia smútiť, lebo piati z nich sa potkli na inej čo do počtu bodov ekvivalentnej úlohe, no o tom až nabudúce.

Pozor!! Autor problému č. 97 (Rosol) opravuje svoju úlohu nasledovne: Bielu vežu h4 premiestňuje na g4 a na h4 pridáva čierneho pešiaka. Prosíme riešiteľov o preskúmanie korektnosti úlohy. Za prípadne oznámenie nekorektnosti pripočítame príslušne body do našej riešiteľskej súťaže dotovanej Albumami FIDE.


Vzad <<  >> Vpred