Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(15. 1. 1970)


Problém č. 105

Ján Valuška, Zvolen

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (6+1=7)

a) diagram, b) Kc2–g2Kontrolná notácia: bKc2 Vd6 Vf6 Pc3 e3 g3, čKe4 – dvojťažka.

Prvý originálny príspevok do II. medzinárodného skladateľského turnaja, ktorý vypisujeme nižšie. Za každú vyriešenú pozíciu možná získať po jednom bode. Správne riešenie zašlite najneskôr do 15 dní na adresu: Redakcia Hlas ľudu, Bratislava, Žabotova 6, č. d. 31, s poznámkou ŠACH pri adrese.


II. medzinárodná skladateľská súťaž dvojťažiek – HLAS ĽUDU 1970

Redakcia denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1970 už II. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek uverejnených v našej rubrike behom tohto roku, s nasledujúcou témou: Dvojťažky s príbuznými pozíciami, ktoré môžu vzniknúť premiestnením jedného alebo viacerých kameňov, posunutím alebo obrátením pozície a podobne. Teda turnaj dvojníkov, trojníkov atď., podľa toho koľko má úloha rozličných riešení po daných zmenách. Úlohy možno zasielať najneskôr do 30. IX. 1970 na horeuvedenú adresu, no prípustné sú najviac dva úlohy od jedného autora a naviac v prípade veľkého "návalu úloh do redakcie" máme právo po konzultácii s rozhodcom turnaja vrátiť horšie úlohy autorom. Pretože zatiaľ žiadne originály ešte nemáme, vyzývame hlavne domácich autorov, aby sa so svojimi príspevkami poponáhľali.

Rozhodcom turnaja je popredný slovenský skladateľ dvojťažiek, majster športu v problémovom šachu, Ing. Juraj Brabec z Bratislavy, ktorý udelí 3 ceny (150, 100 a 50 Kčs), 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky.

Dúfame, že domáci autori neostanú v hanbe za zahraničnými čo do počtu a aj kvality zúčastnených úloh. V prípade záujmu môžeme každému čitateľovi zaslať presné propozície turnaja.


Vzad <<  >> Vpred