Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(30.10.2004)


Skladba č. 261Štefan Sovík

II. cena

JT Rudenko C 1.7.1988

Mat 3. ťahom (8–10)Jedným z najvýznamnejších slovenských šachových skladateľov už po mnoho rokov je majster FIDE Štefan Sovík (nar. 29. decembra 1944), predtým Novozámčan, neskôr Nitran, absolvent nitrianskej Pedagogickej fakulty (so špecializáciou na chémiu) a povolaním učiteľ. Od prvotiny v roku 1964 v Smene publikoval vyše 130 skladieb (vrátane asi piatich spoločných), z toho približne 40 dvojťažiek, 35 trojťažiek, 20 mnohoťažiek, 20 samomatov, 6 pomocných matov a 9 iných exoskladieb. V skladateľských turnajoch získal viac ako 90 vyznamenaní, z toho 60 cien (30 prvých) a 25 čestných uznaní. Mimoriadne úspešne sa prezentoval vo svetových súťažiach a v medzištátnych zápasoch, kde spolu umiestnil 27 skladieb, pričom vo 4. WCCT bol druhým a v 5. ako aj 7. WCCT tretím najúspešnejším autorom vôbec! V Albumoch FIDE dosiahol 24,5 bodu (do roka 1997), čiže iba pol bodu mu chýba k titulu medzinárodného majstra. Vyniká aj mimoriadnou všestrannosťou: vrcholné výkony podal vo všetkých žánroch kompozičného šachu, do ktorých sa pustil. Vytvoril niekoľko prototypov náročných dvojťažkových cyklických tém, ale veľmi úspešný bol aj v trojťažkách, mnohoťažkách, pomocných matoch, samomatoch, reflexných matoch a v niektorých moderných exošachových žánroch.

Kontrolná notácia: b. Ka8 Df6 Vc4 Ve7 Sb5 Se3 Jf1 Jh3 (8), č. Kd5 Dh1 Vd3 Vf3 Sa3 Se4 Jd8 Je2 Pd6 f5 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Treba si všimnúť zdanlivé hry po 1...Vd:e3 a 1...Vf:e3, ako aj zvodnosť 1.Sd4?. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 260 (Novomeský – postavenie po 9. ťahu čierneho): 1.e3 e6 2.Df3 Dg5 3.D:b7 D:g2 4.D:b8 Db7 5.D:a8 D:b2 6.Dg2 D:b1 7.D:g7 D:a1 8.Dg4 Df6 9.Dd1 Dd8. Pointou je dosiahnutie symetrickej pozície nesymetrickými manévrami. Pri pokusoch o symetrickú hru by totiž došlo ku kolíziám. (ff)


Vzad <<  >> Vpred