Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(6.11.2004)


Skladba č. 262Michal Dragoun

Umenie 64 2004

Pomocný mat 2. ťahom

3 riešenia (5–8)Tak trochu nečakane, krátko po vypísaní skladateľského zápasu pod hlavičkou Kyjev – Bratislava, sa stretli zástupcovia slovenského Klubu Pongrácz a českého Sdružení šachových problemistů, aby sa dohodli na usporiadaní zápasu medzi slovenskými a českými šachovými skladateľmi. Zápas prebehne v štyroch oddeleniach, pričom v každom z nich budú súťažiť po štyri skladby z každého družstva, ale len po tri najlepšie sa dostanú do výsledku. Definitívna zasielacia lehota zápasu je 1. júna 2005. Jedna z dvoch českých tém sa týka pomocných matov druhým ťahom a je definovaná takto: V riešeniach sa uskutoční cyklus motívov (ich obsahu alebo formy) v ťahoch bieleho a/alebo čierneho. Prípustné sú aj dvojníky, nie však vo forme nulovej pozície. Pri spracovaní témy má autor veľkú voľnosť, pričom cyklus sa môže objaviť v riešeniach ako celku alebo v jednotlivých ťahoch a pod. V oficiálnom príklade na dnešnom diagrame je pointa v motivácii ťahov čierneho. Podrobné propozície zápasu pošleme záujemcom na požiadanie buď e-mailom, alebo poštou.

Kontrolná notácia: b. Kf1 Je1 Je4 Pd3 f3 (5), č. Ke5 Va3 Vc1 Sc3 Se6 Jd5 Jg1 Pf5 (8), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú tri prvé ťahy čierneho. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 261 (Sovík – mat tretím ťahom): Zdanlivé varianty 1...Vd:e3 2.Jf4+ V:f4/J:f4 3.J:e3/Dd4 mat, 1...Vf:e3 2.Dd4+ V:d4/J:d4 3.J:e3/Jf4 mat, zvodnosť 1.Sd4? hrozí 2.Ve5+ d:e5 3.D:e5 mat, 1...V:d4 2.Jf4+ V:f4/J:f4 3.Je3/D:d4 mat, 1...J:d4 2.Je3+ Ve:e3/Vf:e3 3.D:d4/Jf4 mat, 1...Dh2!, riešenie 1.Sf4 hrozí 2.Ve5+ d:e5 3.D:e5 mat, 1...V:f4 2.Dd4+ V:d4/J:d4 3.Je3/J:f4 mat, 1...J:f4 2.Je3+ Vd:e3/Vf:e3 3.Dd4/J:f4 mat. Perfektná trojfázová špeciálna zámena dvoch obrán s cyklickými prvkami. (ff)


Vzad <<  >> Vpred