Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 3. 1. 1979)


Problém č. 841

Sergej Tkačenko, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+5=12)


Problém č. 842

Vitalij Stoliarov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+9=18)Kontrolná notácia: 841: bKf6 Vc4 Sg5 Je8 Jg2 Pb3 f3 (7), čKd5 Pd4 e5 f5 f7 (5) – dvojťažka, 842: bKf1 Dd5 Ve6 Vh2 Sf3 Jh3 Pd3 e2 e5 (9), čKf5 Da6 Va2 Va8 Sa1 Jc5 Jh6 Pb4 c3 (9) – dvojťažka.

Riešenie oboch dnešných úloh, ktoré sú prvými originálnymi príspevkami nášho XI. medzinárodného skladateľského turnaja dvojťažiek vypísaného podrobnejšie nižšie, zašlite najneskôr do 12 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 2, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Jedného správneho riešiteľa každej dvojťažky odmeníme hodnotnou šachovou knihou.


XI. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek – Hlas ľudu 1979

Redakcia krajského denníka Hlas ľudu vypisuje na rok 1979 svoj XI. medzinárodný skladateľský turnaj dvojťažiek. Dvojťažky možno spracovať v ľubovoľnej forme s ľubovoľnou témou. Jeden autor môže mať uverejnenú iba jednu úlohu. V prípade veľkého počtu príspevkov pre tento turnaj budú slabšie práce autorom vrátené.

Rozhodcom turnaja je prof. Karol Mlynka (ČSSR), ktorý udelí 3 ceny (250, 150 a 100 Kčs), 3 čestné uznania a 3 pochvalné zmienky.

Úlohy vyhotovené na diagrame s presným riešením na tej istej strane ako je diagram s adresou autora treba zasielať najneskôr do 31. 10. 1979 na adresu redakcie Hlas ľudu uvedenú vyššie. Vyzývame hlavne domácich autorov, aby sa so svojimi príspevkami poponáhľali, aby sme Vám ich pre nedostatok miesta nemuseli vracať, ako sa to často stávalo v našich minuloročných turnajoch. Zároveň Vás tiež prosíme o propagáciu tohto turnaja.

* Nová dlhodobá riešiteľská súťaž bude vypísaná v Hlase ľudu najpravdepodobnejšie začiatkom februára 1979 a bude opäť bohato dotovaná Albumami RDE a inou hodnotou zahraničnou a domácou šachovou literatúrou. Našu už tradičnú štvorstranovú prílohu Šachového okienka rozošleme všetkým našim čitateľom do konca januára 1979. Obsahuje podrobné propozície XI. a definitívny výsledok IX. medzinárodného skladateľského turnaja a iné zaujímavosti.


Vzad << >> Vpred