Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.9.1983)


Problém č. 1468S. Loyd

Chess Monthly 1858

Postaviť č. kráľa tak, aby

vznikol problém mat 3. ťahomProblém č. 1469 – originál

Igor Procháczka, Nitra

Mat 2. ťahom


Problém č. 1470 – originál

František Sabol, Havířov

Mat 3. ťahomKontrolná notácia. 1468: kompletné základné postavenie bielych kameňov, čierneho kráľa postaviť tak, aby vznikla trojťažka. 1469: b. Kc8 Dd2 Vc5 Ve5 Sd8 Jb2 Jf2 Pa3 c6 d5 g3 (11), č. Kd6 Pb6 d3 d7 e6 f6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. 1470: b. Kg8 Db5 Vb4 Vh6 Sa2 Jc6 Jf1 Pd4 f3 g3 (10), č. Kf5 Dg1 Vc2 Vd2 Sh8 Jb3 Jc8 Pb6 c5 d6 g2 g5 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Slávny americký šachový skladateľ Sam Loyd (1841-1911) je autorom mnohých duchaplných problémov – kto ten dnešný nepozná, iste sa trocha potrápi napriek absolútnej presile bieleho. Nedávno začínajúci autor dvojťažky sa už odvážil na štyri zvodnosti (1.Df4, Db4, Vb5, S:f6?), kým Sabol v trojťažke urobil niečo podobné, ako vo dvojťažke z minulej rubriky. Riešenia problémov pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 815 80 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Dvoch správnych riešiteľov aspoň dvoch problémov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1450 (Packa) z 29. júla: 1.Da8 Vc6 2.Vf6 Ve7 mat, 1.Vg7 Ve7 2.Kb6 Vc6 mat, 1.Kb6 Vc7 2.Vg7 Ve6 mat, 1.Vf6 Ve6 2.Da8 Vc7 mat so zaujímavým striedaním ťahov, ale je tu aj množstvo vedľajších riešení typu 1.Kb6 2.Vb7 Vc6 mat. Oprava.

Riešenie problému č. 1451 (Cerulík) z 29. júla: 1.Se6 Je4 2.Kd5 Kd3 3.Se5 Je7 mat, 1.Se5 Je3+ 2.Kd4 Kd2 3.Se4 Je6 mat, v druhom riešení však možno ťahy rozličnými spôsobmi prehadzovať, čo v pomocných matoch taktiež nie je prípustné.

Riešenie problému č. 1452 (Vilem) z 29. júla: 1.Kd5 Kb6 2.Ve5 e3 3.Se6 Vd4 mat, 1.Kd6 Vb6 2.Ve6 e4 3.Se7 Vd5 mat a tentoraz v prvom riešení rozličné možnosti v poradí ťahov. Oprava.

Celkovo teda pomocné maty nedopadli veľmi slávne, je to však zároveň dobré ponaučenie autorom, aby venovali skúšaniu korektnosti oveľa väčšiu pozornosť.

Spomedzi niekoľkých desiatok správnych riešiteľov problémov č. 1450-1452 vyhrávajú knižné ceny: Ľudovít Herrmann, Silvánska 5, 841 04 Bratislava a Milan Nemček, Švermova 5, 038 01 Vrútky.


Slovenské šachové knihy (4)

13. Kolektív autorov (Bosák, J. – Formánek, B. – Hukel, J. – Ivančo, I. – Potúček, Ľ. – Šefc, J. – Ujtelky, M.): Šachová terminológia, 1968, náklad 2000, 12 autorských hárkov, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. Definície 1299 šachových pojmov (všeobecná časť, hraný šach, kompozičný šach, exošach) s mnohými príkladmi.

14. Ján Šefc: Pravidlá šachu, 1975, náklad 6000, 1,9 AH, vydavateľstvo Šport.

15. Július Kozma: Boje o šachový trón, 1976, náklad 7000, 18,6 AH, vydavateľstvo Šport. Prehľad zápasov o titul majstra sveta v praktickom šachu, charakteristika majstrov sveta, 24 vybraných partií s podrobnými komentármi.

16. Ľudovít Potúček: Základy praktického šachu, 1976, náklad 20 000, 19,6 AH, vydavateľstvo Šport. Učebnica šachu pre začiatočníkov: všeobecné pojmy, otvorenie, stredná hra, koncovka, 45 glosovaných partii, trénerstvo, organizácia atď.

17. Vladimir Grišin a Jevgenij Iľjin: Prvé kroky po šachovnici, 1976, náklad 7000, 5,1 AH, vydavateľstvo Mladé letá, preklad z ruštiny Ján Štrasser. Elementárna šachová kniha pre deti.

18. Jurij Averbach, Alexandr Kotov a Michail Judovič: Šachová škola, 1979, náklad 15 000, 18 AH, vydavateľstvo Šport, preklad z ruštiny Ján Šefc (autorsky doplnil Ľudovít Potúček). Učebnica vedenia partie: teória a prax otvorenia, strednej hry a koncovky.


Vzad <<  >> Vpred