Vzad << >> Vpred

ŠACH

(27.1.2011)


Skladba č. 3816 – originál

Marián Šemrinec, Krompachy

Mat 2. ťahom (6–8)Blížia sa majstrovstvá Slovenska v riešení

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke1 De5 Ve2 Sa1 Pb3 b5 (6), č. Kd3 Vd7 Jb1 Jg3 Pb4 e6 e7 f4 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Tematické zvodnosti sú 1.D:e6? a 1.b6?. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3812 (Bidleň): a) biely dá mat otočením šachovnice o 90 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, b) čierny otočením v smere hodinových ručičiek (oboje, pravda, za predpokladu, že súper nemá právo šachovnicou otáčať). Tento žartovný prvok použili viacerí autori už aj pred mnohými rokmi, tu však dostal nový rozmer "zdupľovaním" pomocou duplexu. Nula vo výzve je odôvodnená tým, že definícia ťahu v pravidlách šachu nezahŕňa otáčanie šachovnice... – Vypísanú odmenu vyhráva František Tanistrák, Ústredie č. 84, 023 56 Makov.

● Tohtoročné medzinárodné majstrovstvá Slovenska v šachovom riešení sa uskutočnia 26. a 27. februára v jedálni Študentského domova, Medická 4, Košice, a to v troch kategóriách: hlavnej, seniorskej (nad 60) a juniorskej (do 23 rokov). O podrobné propozície možno požiadať do 11. februára usporiadateľa M. Kasára emailom (mkasarm@gmail.com) alebo telefónom (0918 718 954).

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 28. januára) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred