Vzad << >> Vpred

ŠACH

(20.1.2011)


Skladba č. 3815 – originál

Michal Hlinka, Košice a

Ľuboš Kekely, Snežnica

Biely remizuje (6–8)Ôsmi veľmajstri sa chystajú na Ananda

Kontrolná notácia diagramu: b. Kh5 Va6 Sa8 Sc5 Jh3 Pg2 (6), č. Kh7 Vd7 Vf3 Sb5 Sc3 Pd4 g7 h6 (8), biely začne a vynúti si prinajmenšom remízu. Autori uvádzajú začiatok hlavného variantu 1.Se4+ g6+ 2.V:g6 V:h3+ 3.g:h3 Se2+ 4.Kh4 Se1+. Jeho rýchle dokončenie, ako aj prípadné podvarianty alebo chybné odbočky pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT. Prosíme čitateľov, aby pri riešení uvádzali aj svoju úplnú poštovú adresu.

Riešenie skladby č. 3811 (Labai): 1.Jc8 hrozí 2.Vfe7+ Kf6 3.Vd6+ Se6 4.Vd:e6 mat, 1...Vc6 2.Vde7+ Kd5 3.c4+ d:c3 e.p. (V:c4) 4.S:e4 mat, 1...Jf8 2.J:g5+ Ke5 3.f4+ e:f3 e.p. 4.S:d4 mat (1...V:g4 2.Vde7+ atď.). Dva varianty s obdobnými braniami mimochodom a strelcovými matmi. – Vypísanú odmenu vyhráva Marian Červenka, Starhradská 6, 851 05 Bratislava.

● Vyzývateľ súčasného majstra sveta Ananda o najvyšší šachový titul vzíde zo zápasov ôsmich "kandidátov", na ktorom sa aktuálne zúčastnia veľmajstri (v abecednom poradí) Aroňan (Arm.), Gelfand (Izr.), Griščuk (Rus.), Kamsky (USA), Kramnik (Rus.), Mameďarov (Azer.), Radžabov (Azer.) a Topalov (Bul.). Účasť prekvapujúco odriekol vedúci šachista rebríčka Carlsen (Nór.). Zápasy sa budú hrať v máji v ruskej Kazani. (kh)


Vzad << >> Vpred