Vzad << >> Vpred

ŠACH

(17.2.2011)


Skladba č. 3819 – originál

Oto Mihalčo, Košice

Mat 3. ťahom (13–8)Začína sa boj o body v ďalšom Albume FIDE

Kontrolná notácia diagramu: b. Kf3 Da6 Vc6 Sb8 Sd5 Ja1 Jh2 Pb2 b3 c2 c4 e5 f2 (13), č. Kd4 Vb7 Sc8 Sf8 Ja2 Pf4 f5 f6 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Pokusy bielym kráľom viaznu na jeho šachovaní, preto biely si najprv musí "pripraviť pôdu". Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3815 (Hlinka a Kekely): 1.Se4+ g6+ (horšie je 1...Kg8? 2.Va8+ a 3.g:f3) 2.V:g6! (2.S:g6+? Kg7! a čierny vyhrá) 2...V:h3+! (2...Ve3 3.V:h6+ Kg8 4.Jg5 remíza) 3.g:h3 Se2+ 4.Kh4 (4.Vg4+? Kh8 5.K:h6 S:g4 6.h:g4 d3 č.v.) 4...Se1+ (4...d3 5.Se3 Ve7 6.V:h6+ Kg8 7.Sd5+! Kg7 8.Sf4! r., 4...Kh8 5.V:h6+ Kg8 6.Vg6 b.v.) 5.Vg3+ Kh8 6.S:d4+! V:d4 pat! (6...Vg7 7.S:g7+ Kg8 8.Sd5+ r.). Modelový pat s väzbami bielej veže a strelca, pričom biely kráľ a pešiak sa vzájomne zablokovali. – Vypísanú odmenu vyhráva Ľuboš Oravec, Janotova 16, 841 04 Bratislava.

● Skladby do súťaže o uverejnenie v Albume FIDE 2007-2009 treba poslať do 1. marca 2011. Podrobné propozície sú v 73. čísle časopisu PAT A MAT a na webovej stránke svetovej federácie WFCC.

● Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 18. februára) od 18. do 21. h v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred