Vzad << >> Vpred

ŠACH

(17.3.2011)


Skladba č. 3823 – originál

Stanislav Vokál, Košice

Mat 3. ťahom (10–8)Majster sveta je opäť na prvom mieste

Kontrolná notácia diagramu: b. Ka5 Dg1 Sa2 Sb8 Jb3 Jd8 Pb6 c2 d3 f4 (10), č. Kd5 Ve3 Ve5 Sg2 Sg7 Pc3 f7 h3 (8), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Celá kombinácia (hrozba a štyri varianty) je založená na odťažných šachoch jazdcom b3. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet SACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3819 (Mihalčo): Tri pokusy kráľom viaznu na šachy: 1.K:f4? Sh6+!, 1.Kg2? Vg7+!, 1.Ke2? Jc1(Jc3)+!, riešenie 1.Da5 hrozí 2.Dd2 mat, 1...Sb4 2.K:f4 (hrozí 3.Jf3 mat) f:e5+, Sd2+ 3.S:e5, D:d2 mat, 1...Vb4 2.Kg2 V:b3 3.J:b3 mat, 1...V:b8(Vc7) 2.Dd2+ K:e5 3.D:f4 mat. Odlákanie troch čiernych figúr od šachov bielemu kráľovi formou logickej kombinácie. – Vypísanú odmenu vyhráva Emanuil Živkov, Ul. kozmonautov 12, 949 01 Nitra.

● Na čele rebríčka FIDE od 1. marca 2011 je toto poradie: 1. Anand (Ind.) 2817, 2. Carlsen (Nór) 2815, 3. Aroňan (Arm.) 2808, 4. Kramnik (Rus.) 2785, 5. Ivančuk (Ukr.) 2779, 6. Kariakin (Rus.) 2776, 7. Topalov (Bul.) 2775, 8. Nakamura (USA) 2774, 9. Mameďarov (Azer.) 2772, 10. Griščuk (Rus.) 2747. Spomedzi Slovákov sú najvyššie Ftáčnik 2578, Matkoš 2546, Petrík 2536, Stohl 2510 a Timoščenko 2502 (v tabuľke štátov je Slovensko celkovo na 37. mieste). (kh)


Vzad << >> Vpred