Vzad << >> Vpred

ŠACH

(10.2.2011)


Skladba č. 3818 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia (3–3)Ftáčnik, Markoš a Petrík vedú slovenský pelotón

Kontrolná notácia diagramu: b. Kd4 Vh5 Sc4 (3), č. Kb4 Sf8 Pb6 (3), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Jedno z riešení je 1.Ka3 Vh2 2.Sb4 Va2 mat. Druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3814 (Dowd): I. 1.Dg5 Se3 2.Vg6 Vh3 mat, II. 1.Dh5 Vh3 2.Sg6 Se3 mat. Pekná jednota, len škoda, že prvý mat nie je modelový (pre dvojnásobné napadnutie poľa h7). – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Ondrej Šajben, M. R. Štefánika 59, 934 01 Levice.

● V slovenskej (bratislavsko-košickej) časti tohtoročnej medzinárodnej riešiteľskej súťaže ISC zvíťazil Ľubomír Širáň so 43,5 bodmi pred Marekom Kolčákom 37,5, Miroslavom Kasárom 35,5 a Milanom Svrčkom s Tomášom Peitlom po 33. V druhej kategórii bol najúspešnejší Ivan Paulička 20, 2. Dušan Medveď 19, 3. Ladislav Krump 17,5. Na definitívne výsledky celej súťaže, ktorej sa zúčastnilo asi 30 štátov, si budeme musieť počkať zopár týždňov.

● Na čele súčasného rebríčka slovenských šachistov je Ľubomír Ftáčnik 2578, 2. Ján Markoš 2546, 3. Tomáš Petrík 2536, 4. Igor Štohl 2510, 5. Gennadij Timoščenko 2502 atď. (kh)


Vzad << >> Vpred