Vzad << >> Vpred

ŠACH

(3.2.2011)


Skladba č. 3817 – originál

Stanislav Juříček, Česko

Mat 3. ťahom (7–10)Vo Wijku zvíťazil Nakamura pred Anandom

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke2 Df2 Va6 Sb4 Jg7 Pd2 h4 (7), č. Ke5 Vh8 Sb2 Sf7 Jc8 Pd5 e6 g4 g6 h5 (10), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Trojťažka autora z moravského Vsetína má pekný úvodník, hrozbu a tri varianty po 1...Sd4, d4 a g5. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3813 (Zalkind): 1.Dg7! tempo 1...Vh8~ 2.Dh7 mat, 1...Vh6 2.Dg4 mat, 1...Jf3~ 2.Dg5 mat, 1...J:h4 2.Sg4 mat, 1...K:h4 2.Dg4 mat. Predĺžené obrany veže a jazdca a ďalší variant po ťahu kráľa na pole uvoľnené úvodníkom. – Vypísanú odmenu vyhráva Štefan Eördeögh, J. C. Hronského 2, 831 02 Bratislava.

● Proti predbežnému výsledku skladateľskej súťaže Pravda 2006–2007, ktorý bol uverejnený na www.rubriky.net v apríli 2010, prišla v určenej lehote námietka týkajúca sa pôvodnosti I. ceny vo dvojťažkách (predchodca J. M. Gordian, Sovietskij sport – 64, 1968: b. Ke7 Dh8 Vc7 Je2 Jh7 Pb3 d3 e5 f3 (9), č. Kd5 Vd1 Sf4 Jc4 Jg5 Pb5 c5 d6 (8), mat 2. ťahom, 1.e6?, 1.d4). Rozhodca preto skladbu č. 3570 zo súťaže vylúčil a dvojťažkám č. 3616 a 3627, ktoré pôvodne získali II.–III. cenu, udelil I.–II. cenu (ex aequo).

● Vynikajúco obsadený turnaj v holandskom Wijku aan Zee vyhral Nakamura (USA) 9 pred Anandom (Ind.) 8,5 a Aroňanom (Arm.) s Carlsenom (Nór.) po 8 atď. (kh)


Vzad << >> Vpred