Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(10.9.2003)Skladba č. 223Jurij Suškov

Probleemblad 1985

Mat 2. ťahom (6–6)Kontrolná notácia: b. Kf1 Dh3 Va4 Sb8 Sc4 Jb6 (6), č. Ke4 Se3 Jc5 Pd4 f4 h7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Významný ruský medzinárodný majster Jurij Suškov (nar. 3. februára 1938) je autorom okolo 700 skladieb, prevažne dvojťažiek. V turnajoch získal vyše 250 vyznamenaní, z toho 150 cien (55 prvých). V Albumoch FIDE dosiahol 28,5 bodu. Publikoval viac ako 30 statí o teoretických otázkach kompozičného šachu. V minulom roku vyšla v Petrohrade zbierka jeho 368 skladieb "Šachové úlohy".

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...d3, f3 2.Sd5, D:h7 mat, riešenie 1.Ke2 hrozí 2.Sd5 a D:h7 mat, 1...d3+, f3+ 2.S:d3, D:f3 mat. Zámena dvoch matov, ale so zaujímavým paradoxom, keď zdanlivé maty sa v riešení zopakujú ako dvojitá hrozba.


Vzad <<  >> Vpred