Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 7. 12. 1968)


Problém č. 43

Marcel Segers

Els Escacs a Catalunya 09/1930

Mat 6. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKe2 Sb6 Se6 Jg6 Pc2, čKe4 Pc3 – šesťťažka.

Dnešná úloha iste mnohých riešiteľov odradí, pre jej veľký počet ťahov. No môžeme ich ubezpečiť, že sa nemajú čoho obávať. V úlohe je spracovaná téma Herlin. Kritické pole je f2 a bude ho obchádzať bSb6. A keďže čierny kráľ je v pate, iste po trochu rozmýšľania ľahko objavíte vtip úlohy.

Riešenie problému č. 37 (Loyd) z 26. 10. t. r. Na prvý pohľad je pozícia pre bieleho stratená: veď strelec nemôže teoreticky udržať 8 pešiakov. Ak skúsime 1.Sg2? Kb5! a čierny ľahko vyhrá. No predsa existuje záchrana: 1.Sd7+ Ka3 2.Sc6! Ka2 3.Kc2! atď. a biely remizuje, lebo sa zachránil pozičnou remízou. Čierny kráľ sa totiž z a–stĺpca nemôže dostať a biely strelec kontroluje hlavnú diagonálu. Originálna štúdia.

Riešenie problému č. 38 (Loveday) z 2. 11. t. r. Je zrejmé, že napríklad po 1.Sg5?, Se3? čierny ťahom 1...a4! sa zapatuje. A preto má biely pripravenú nasledujúcu skvelú kombináciu: 1.Sc1 a4 2.Vd2! a3 3.Sh1 Kf4 4.Vd4 mat. Úloha, ktorá vzbudila tak veľkú pozornosť pre svoju originálnu logickú myšlienku.

Riešenie problému č. 39 (Herlin) z 9. 11. t. r. Čierny kráľ je vo veľmi stiesnenej pozícii, no dať mat 4. ťahom nie je aj tak jednoduché a treba použiť manéver, ktorý dostal meno podľa autora úlohy: 1.Kc7 Ka5 2.Sf6 Ka6 3.Sd8 Ka5 4.Kb7 mat. Biely strelec obchádza kritické pole c7 na ktoré vstúpil zátarasný kameň (u nás bKd7) hneď v úvodníku. Podobné riešenie má aj dnešná úloha, no zátarasný kameň vstúpi na kritické pole f2 až v predposlednom ťahu. –aj–


Vzad <<  >> Vpred