Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(18. 1. 1969)


Problém č. 49

Ivan Garaj, Bratislava

Originál pre Hlas ľudu

Mat 4. ťahom (8+5=13)Kontrolná notácia: bKa8 Vc1 Sf5 Jd1 Jd7 Pb3 e2 h5, čKd4 Pb4 d5 e4 h7 – štvorťažka.

Dnešná úloha od vedúceho rubriky je prvým originálnym príspevkom do druhej kategórie našej medz. skladateľskej súťaže. Je v nej spracovaná indická téma vo dvoch variantoch a kritické polia sú g6 a c2. Dúfame, že po tomto prezradení úloha nenarobí riešiteľom veľké starosti. Nezabudnite, že ide o originálny príspevok, ktorý vždy nemusí byť korektný. Riešenie zašlite do 14 dní na adresu redakcie s poznámkou ŠACH. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 43 (Segers) z 7. 12. m. r. Keďže sme už pri uverejnení úlohy prezradili, že kritické pole f2 obchádza bSb6, bude hrať v úlohe podstatnú rolu. Riešenie je nasledujúce: 1.Sc7 Kd4 2.Sd6! Ke4 3.Sh2!! Kd4 4.Sg1+ Ke4 5.Kf2 Kd4 6.Kf3 mat. Prekrásna kombinácia, ktorá si zasluhuje obdiv.

Riešenie problému č. 44 (Palkoska) z 14. 12. m. r. 1.Vh1 tempo, 1...e:d3 2.Sg1 Ke1 3.Se3 mat – indická téma zakončená modelovým matom. Vtipný je aj druhý variant 1...e3 2.Sb2 e2 3.Sc1 mat. Výborný úvodník, ktorý je súčasne kritickým (prvý variant) a antikritickým (druhý variant) ťahom, pričom antikritický ťah je ťah napádajúceho kameňa cez priesečník (u nás bVa1 cez kritické pole g1), ktorým sa znemožňuje jeho prerušenie. Zaujímavá úloha popredného predstaviteľa českej školy.

Oznámenie: Prezident problémovej komisie FIDE pán C. Mansfield – prijal funkciu rozhodcu dvojťažiek konštruovaných v pozícii "biely na ťahu" a stal sa tak definitívne rozhodcom nášho 1. medzinárodného turnaja. Je to pocta, ktorú si treba hlboko vážiť.


Vzad <<  >> Vpred