Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(11. 1. 1969)


Problém č. 48

Ján Valuška, Zvolen

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+8=17)Kontrolná notácia: bKg1 Dd6 Vc2 Ja1 Je2 Pa2 c5 d3 f3, čKe3 Pa3 a4 d7 e4 f4 f5 g2 – dvojťažka.

Ďalší originálny príspevok do našej skladateľskej súťaže je od mladého, no dnes už popredného zvolenského skladateľa dvojťažiek. Ako vidno, na každý ťah čierneho pred úvodníkom je pripravený mat: 1...e:d3 2.D:f4 mat, 1...e:f3 2.Dd4 mat a 1...K:f3 2.D:f4 mat. Vyčkávacieho ťahu však niet. V úlohe je tiež tematická zvodnosť, po ktorej sa prvé dva maty zamieňajú. Pozor! Po správnom úvodníku vznikne nová dvojťažka opäť v pozícii "biely na ťahu", ktorej riešenie je veľmi zaujímavé. Riešenie tejto výbornej úlohy zašlite do 14 dní na adresu redakcie s poznámkou "ŠACH". Dvoch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnou šachovou literatúrou.

Riešenie problému č. 41 (Loyd) z 23. 11. m. r. Ak hľadáme v úlohe nejakú logiku, treba na to rozhodne veľa času. Veď ako zabrániť postupu čPg3, ak pritom čierny kráľ má voľný f–stĺpec? Zdá sa, že ide o krkolomne neriešiteľný hlavolam, ktorého riešenie je nasledujúce: 1.0-0 tempo, 1...g2 2.Vf8 a4 3.Sf7! Kf4 4.Sd5 mat, 1...a4 2.Sg8! g2 3.Vf7 Kd5 4.Vf4 mat. Úvodník v podobe rošády je ťažký pre svoju nenápadnosť aj v obsahovo ľahších úlohách. Loyd v nej spracoval dva indické varianty.

Riešenie problému č. 42 (Steward a Pauly) z 30. 11. m. r. Na jediný ťah čierneho z pozície je pripravený 1...b:a2 2.Vb7 Ke4 3.Vf7 mat. Zdá sa, že stačí nájsť vyčkávací ťah a všetko bude v poriadku. No ten neexistuje. A preto biely musí na danej pozícii zmeniť: 1.Va1 b:a2 2.Vf2 Ke4 3.Vg5 mat. Indická téma so zdanlivou hrou. Oba maty vytvárajú echo.


Vzad <<  >> Vpred