Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(30. 11. 1968)


Problém č. 42

John Stewart a Wolfgang Pauly

La Tribune de Genève 1925

Mat 3. ťahom (9+4=13)Kontrolná notácia: bKa1 Vb2 Sa8 Sd4 Je6 Jf4 Pa2 c5 h3, čKf5 Pb3 h4 h5 – trojťažka.

V dnešnej trojťažke je spracovaná tzv. "Tempo" Indická téma (tiež Tempo Loveday). Názov je taký preto, že na jediný ťah čierneho pred úvodníkom 1...b:a2 je pripravený mat v štýle Lovedaya. Teda Indická téma so zdanlivou hrou od dvoch vynikajúcich problémistov.

Riešenie problému č. 35 (Williams) z 12. 10. t. r. Pred úvodníkom je na každý ťah čierneho pripravený mat: 1...K:f8 2.Df7 mat, 1...K:d8 2.Dd7 mat a oba maty sú modelové. Po úvodníku 1.De5 tempo sa oba maty zamenia a ostanú opäť modelové: 1...K:f8 2.Dh8 mat a 1...K:d8 2.Db8 mat. Dvojťažka konštruovaná v pozícii "biely na ťahu" so zámenou dvoch modelových matov. Na rok 1917 iste obdivuhodný výkon v miniatúrke.

Riešenie problému č. 36 (Lindgren) z 19. 10. t. r. Po krátkej analýze ste iste po troche námahy prišli na nasledujúce riešenie: 1.Vc1 tempo, 1...Kd2 2.Ke4 K:c1 3.Kd3 Kd1 4.Vb1 mat, 1...Ke2 2.Vb2+ Kd3 3.Kf4 Kd4 4.Vd2 mat, 2...Ke3 3.Vd1 Kf3 4.Vd3 mat, 1...Ke3 2.Vb2 atď., ako predchádzajúce varianty. Tri modelové maty, ktoré sú navzájom veľmi podobné, len sú v inej časti šachovnice. Takémuto zoskupeniu hovoríme echo. Skvelá úloha, ktorá bola reprodukovaná mnohokrát pre jej konštrukčnú a obsahovú dokonalosť. Vynikajúci holandský problémista Dr. M. Niemeijer ju vo svojej šachovej publikácii 96 Citat–Problemen opatril nasledujúcim výstižným citátom, ktorý pochádza od anglického spisovateľa Arthura Symonsa (1865–1945). "Žiadna dokonalá vec nie je malá pre večnú spomienku." –aj–


Vzad <<  >> Vpred