Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(14. 12. 1968)


Problém č. 44

Dr. Emil Palkoska

Tábor 1929

Mat 3. ťahom (5+3=8)Kontrolná notácia: bKb3 Va1 Sd4 Jf4 Pd3, čKd2 Pb4 e4 – trojťažka. Aj naši autori neodolali lákavej Indickej téme a zložili na ňu niekoľko úloh, ktoré dosiahli dobrú úroveň. Príkladom je dnešná úloha Dr. Emila Palkosku (1871–1955).


Prebor ČSSR v kompozičnom šachu 1966–68

Dovoľujeme si upozorniť všetkých priateľov šachových úloh a štúdií, že ŠS ÚV ČSTV vypísala VII. prebor ČSSR v kompozičnom šachu, ktorého sa môžu zúčastniť všetci naši skladatelia so svojimi problémami uverejnenými medzi 1. 1. 1966 a 31. 12. 1968 v domácich a zahraničných rubrikách. Prebor je vypísaný v 5 oddeleniach a o rozhodovanie bol požiadaný príslušný rozhodca v zátvorke. 1. Dvojťažky (B. P. Barnes, Anglicko), 2. Trojťažky (T. C. D. Ricketts, Anglicko), 3. Mnohoťažky (H. Hultberg, Švédsko), 4. Štúdie (A. Hildebrand, Švédsko), 5. Exoproblémy (C. E. Kemp, Anglicko). Problémy treba zaslať v troch exemplároch najneskôr do 31. 3. 1969 na adresu usporiadateľa: Ing. Juraj Brabec, Bratislava, Drotárska 7. Počet problémov je neobmedzený a prístupné sú aj skladby viacerých autorov. Dôležité je, aby každý problém bol zhotovený na diagrame a mal všetky údaje (plné meno a adresu autora, miesto a presný dátum uverejnenia úlohy a podrobné riešenie). Rozhodcovia určia poradie 24 najlepších úloh. Za prvé miesto dostane autor 20 bodov atď. až za dvadsiate 1 bod. Posledné štyri úlohy sa nebodujú. Autor s najväčším počtom bodov získa titul "Preborník ČSSR" a obdrží odznak, plaketu a diplom. Odporúčame všetkým problémistom, aby sa tohto preboru zúčastnili. Majú tak jedinečnú možnosť získať kvalifikáciu v tomto šachovom odvetví. –aj–


Vzad <<  >> Vpred