Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(23. 12. 1968)


Problém č. 45

Dr. Werner Speckmann

I. cena

Schach Echo 1961

Mat 4. ťahom (6+3=9)Kontrolná notácia: bKd4 Vg2 Vh7 Sg4 Pc5 f6, čKg5 Sh8 Pd5 – štvorťažka.

Dnes si dovoľujeme prezradiť našim čitateľom sľúbené prekvapenie, ktoré chystáme pre nich na rok 1969. Spolu s redakciami Smeru a Východoslovenskými novinami vypisuje redakcia Hlas ľudu na rok 1969 Medzinárodnú skladateľskú súťaž vo dvoch kategóriách:

1. Dvojťažky konštruované v pozícii "biely na ťahu", 2. Troj– a viacťažky, v ktorých je spracovaná Indická téma alebo téma Herlin. Rozhodcom druhej kategórie je známy nemecký problémista – Dr. Werner Speckmann, ktorý túto funkciu už prisľúbil. Patrí k najväčším žijúcim skladateľom mnohoťažiek a tiež k znalcom indickej témy, na ktorú zložil mnoho úloh. Ukážkou z jeho tvorby je dnešná vynikajúca štvorťažka. Je príkladom na tie viacťažky, v ktorých šachujúci úvodník nemusí byť prekážkou pre vysoké vyznamenanie. Podrobnejšie o tejto súťaži vás ešte budeme informovať. Prezrádzame tiež, že od Nového roku chystáme pre vás aj kvalitnú riešiteľskú súťaž dotovanú zahraničnou šachovou literatúrou, ktorá nie je k dostaniu na našom knižnom trhu.

Riešenie problému č. 40 (Carpenter) z 16. 11. t. r. Čierny má jediný ťah 1...f6 a po ňom mu hrozí už iba pat a biely mu musí nejako zabrániť. Jediná možnosť je v prerušení dámy vežou. No potom úvodník je už veľmi jasný: 1.Da8!! f6 2.Vb7 Kg2 3.Vb1 mat. Indická téma s jedným klasickým variantom. Dnes už obsahovo pomerne chudobná úloha, no vzhľadom k svojej dobe bola veľmi originálnou. Originalita spočívala v prerušení dámy vežou, lebo ak ste si všimli, len v malom počte úloh s Indickou témou je použitá biela dáma v hlavných variantoch. –aj–


Vzad <<  >> Vpred