Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

( 9. 11. 1968)


Problém č. 39

Théodore Adrien Louis Herlin

Palamède 15.4.1845

Mat 4. ťahom (5+2=7)Kontrolná notácia: bKd6 Sd4 Jc8 Pa3 c4, čKa6 Pa4 – štvorťažka.


Téma Herlin

Ako sme až poznamenali v minulej rubrike Indická téma hneď po svojom vzniku vzbudila obrovskú pozornosť. Začali vznikať nové a originálne spracovania tejto témy. Veľkú popularitu si získala aj akási odroda Indickej témy – téma Herlin, ktorá dostala názov podľa jej prvého autora. V čom sa líši od Indickej témy? Iba v tom, že biela figúra neprekračuje kritické pole, ale ho obchádza. Ako vidno, cieľ je rovnaký ako pri Indickej téme a preto má táto téma názov tiež Periindická. Dnešná úloha je prototypom témy Herlin a bola uverejnená len o dva mesiace neskôr, než prvá úloha Lovedaya. Prezradíme vám, že kritické pole je c7 a bude ho obchádzať biely strelec. Dúfame, že po tomto výklade vám úloha nebude robiť starosti a ak áno, tak si pozorne pozrite aj riešenie nasledujúcej úlohy, ktorej kontrolnú notáciu opakujeme.

Riešenie problému č. 32 (Chéron a Pauly: bKh2 Va3 Se4 Jg6, čKg4 Pe6 g5 (4+3=7) – mat 5. ťahom) z 21. 9. t. r. Záver komentára k dnešnej úlohe prezrádza, že pôjde o Indickú tému. Jej riešenie je pomerne zložité. Po dlhšej analýze by sme zistili, že kritickým poľom je pole h2. Riešenie je nasledujúce: 1.Kh2 tempo, 1...Kh5 2.Vh3+ Kg4 3.Vh1 e5 4.Kh5 5.Kg3 mat – Indická téma v klasickom prevedení. V treťom ťahu veža prekročila pole h2, na ktoré vstúpil kráľ a tak zabránil patu a záver je už jasný. No zaujímavý je aj druhý variant: 1...e5 2.Va1 Kh5 3.Vh1+ Kg4 4.Kh2 Kh5 5.Kg3 mat – téma Herlin, lebo v tomto variante biela veža obchádza kritické pole h2 a neprekračuje ho. Skvelá úloha, ktorá názorne vysvetľuje obidve úlohy. –aj–


Vzad <<  >> Vpred