Vzad << >> Vpred

ŠACH

(6.10.2005)


Skladba č. 3546 – originál

Milan Svrček, Martin

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia (4–7)Modelové maty

Jeden z najlepších slovenských riešiteľov si výnimočne "odskočil" k tvorbe a poslal nám pomocný mat s dvoma analogickými riešeniami (na "taliansku" tému z kongresu v Eretrii), ktoré sa končia modelovými matmi. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kh8 Dc3 Sa2 Jb1 (4), č. Kf1 Da1 Se6 Sh6 Jf4 Jf8 Pc2 (7), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3542 (Mlynka): 1.c5 tempo 1...Sc8~, S:e6 2.c8J, f6 mat, 1...Sf8~, Sh6+ 2.f8D, K:h6 mat, 1...Jh8~, J:f7+ 2.Kg6, D:f7 mat, 1...Jg3~, J:f5 2.Kh5, K:f5 mat, 1...Ve4~, V:g4+ 2.Kf4, K:g4 mat. Predĺžené obrany všetkých piatich čiernych figúr. – Vypísanú odmenu vyhráva Branislav Toth, Námestie požiarnikov 2, 010 01 Žilina.

* Minulý mesiac vyšlo jubilejné, 50. číslo štvrťročníka PAT A MAT. Na 40 stranách obsahuje výsledky štyroch skladateľských súťaží (Bratislava – Kyjev, Pituk 100, Lehen 80, Mlynka 60), pravidelné Okienko do sveta, referát o prvých majstrovstvách Európy v riešení, 42 originálnych skladieb s riešením, článok k jubileu a ďalšie materiály. Záujemcovia o časopis sa môžu prihlásiť aj na adresu našej rubriky.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 7. októbra) od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred