Vzad << >> Vpred

ŠACH

(13.10.2005)


Skladba č. 3547 – originál

Zoltán Labai, Veľký Kýr

Mat 3. ťahom (10–8)

a) diagram b) Sa2 na b1Trojťahové dvojčatá

Dnešnú originálnu trojťažku treba vyriešiť vo dvoch pozíciách a pritom si všimnúť aj zvodnosť 1.g4? (taktiež dvakrát). – Kontrolná notácia diagramu: a) b. Kb6 Sa2 Sf6 Je7 Jg5 Pb3 c2 d6 e5 g3 (10), č. Kh8 Vg7 Sc8 Ja1 Pb4 b7 c3 d7 (8), b) Sa2 premiestniť na b1; v oboch pozíciách biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3543 (Oravec): a) 1.Ve5 Da7 2.Sd6 Df7 mat, b) 1.Vd3 Dc5 2.Vd6 Df5 mat. Jednoduché, ale na prvotinu veľmi pekné kombinácie zakončené echovými modelovými matmi. – Vypísanú odmenu vyhráva Imrich Bandžuch, Moravská 7/13, 052 01 Spišská Nová Ves.

* 15. majstrovstvá Európy v šachu družstiev sa uskutočnili vo švédskom Göteborgu. V oddelení "open", kde súťažilo 40 družstiev mužov s možnou účasťou žien, zvíťazilo Holandsko pred Izraelom a Francúzskom. V súťaži 26 čisto ženských družstiev bolo poradie 1. Poľsko, 2. Gruzínsko, 3. Rusko.

* 8. svetová súťaž v kompozičnom šachu (WCCT) bola vypísaná na kongrese v Grécku, teraz sa ešte dolaďujú definície tém. Lehota na posielanie skladieb – 1.3.2007 – je síce ďaleko, ale slovenské družstvo sa už tento víkend stretáva v Marianke pri Bratislave, aby si objasnilo detaily. Všetci šachoví skladatelia, ktorí majú záujem o podrobné informácie o siedmich predpísaných témach (vo dvojťažkách, trojťažkách, mnohoťažkách, štúdiách, pomocných matoch, samomatoch a exoskladbách), môžu napísať na adresu našej rubriky. (kh)


Vzad << >> Vpred