Vzad << >> Vpred

ŠACH

(20.10.2005)


Skladba č. 3548 – originál

Pavol Jankovič, Kociha

Mat 3. ťahom (8–6)Klasická trojťažka

Trojťažku s výborným úvodníkom, tichým druhým ťahom, obeťou dámy, ale najmä s tromi modelovými matmi nám poslal známy šachový skladateľ z Rimavskosobotského okresu. – Kontrolná notácia diagramu: b. Ke2 Dh1 Ja6 Jg5 Pb2 b3 b5 c5 (8), č. Kd4 Jf6 Pb4 b6 d6 g6 (6), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3544 (Gvozdják): Zvodnosť 1.Dh7? hrozí 2.Jg3, Jfd6 mat, 1...D:a1, Sb2 2.Jd2, Jcd6 mat (1...V:f5 2.D:f5 mat), 1...Dc3!, riešenie 1.d5 hrozí 2.Jd2, Jcd6 mat, 1...D:a1, Sb2 2.Jg3, Jfd6 mat (1...Dc3, Jb4 2.Jg3, Dd4 mat atď.). Ako predpisovala téma, dvojitá hrozba a variantové maty si vo zvodnosti a riešení vymenili "miesta". – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Alfréd Baroška, ČA 14, 935 32 Kalná nad Hronom.

* Novým majstrom sveta v šachu FIDE sa stal Bulhar Veselin Topalov, keď v dvojkolovom turnaji ôsmich kvalifikovaných veľmajstrov získal 10 bodov (zo 14 možných). Ďalšie poradie: 2. Vishwanathan Anand (India) 8,5, 3. Piotr Svidler (Rusko) 8,5, 4. Alexandr Morozevič (Rusko) 7, 5. Péter Lékó (Maďarsko) 6,5, 6. Rustam Kasimdžanov (Uzbekistan) 5,5, 7. Michael Adams (Veľká Británia) 5,5, 8. Judit Polgárová (Maďarsko) 4,5. Turnaj sa hral v argentínskom letovisku San Luís.

* Téma dvojťažiek v 8. WCCT je definovaná takto: Okrem riešenia musí skladba obsahovať aspoň jednu zvodnosť. V riešení po ľubovoľnej a aspoň jednej predĺženej obrane čiernej figúry nasledujú matujúce ťahy, ktoré sa vo zvodnosti vyskytujú ako hrozby alebo prvé ťahy. Dvojité (trojité...) hrozby sú dovolené, duály v tematických variantoch nie. Prvý ťah zvodnosti musí byť tichý. Pripúšťajú sa všetky formy predĺženej obrany. (kh)


Vzad << >> Vpred