Vzad << >> Vpred

ŠACH

(22.9.2005)


Skladba č. 3544 – Peter Gvozdják

III.-IV. cena ex aequo

Kongres Eretria C 8.9.2005

Mat 2. ťahom (11–12)Kongresové úspechy

Jedno z významných ocenení na kongrese, o ktorom píšeme ďalej, získala aj dvojťažka P. Gvozdjáka v tzv. päťdňovom turnaji. Pri jej riešení a štúdiu obsahu si treba nevyhnutne všimnúť aj tematickú zvodnosť 1.Dh7? – Kontrolná notácia diagramu: b. Kh8 Da7 Va4 Vh5 Sa1 Sg8 Jc4 Jf5 Pc2 d4 e5 (11), č. Ke4 De1 Va6 Vf4 Sa3 Sf3 Jc6 Jg2 Pa5 e2 f6 g4 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3540 (Vokál): 1.Sb5 hrozí 2.Jc6 mat, 1...Je5 2.Kc8 Df5+ 3.Kd8 Se7+ 4.d:e7 Dd7+ 5.V:d7, resp. 4...Dc8+ 5.V:c8 a mat ďalším ťahom, 1...De4+ 2.Jc6+ D:c6+ 3.V:c6 Ve7+ 4.d:e7 a 5.Va6 mat. Za námet možno pokladať umožnenie šachov bielemu kráľovi a postupnú likvidáciu šachujúcich figúr. Škoda, že druhý variant sa končí o ťah skôr. – Vypísanú odmenu vyhráva Mikuláš Polhorský, Jesenského 1113/49, 926 00 Sereď.

* Na 48. svetovom kongrese kompozičného šachu v gréckej Eretrii dosiahli rekordný počet úspechov naši skladatelia, ktorí v súťažiach získali 16 a pol vyznamenaní (Gvozdják 4,5, Sovík 3,5, Brabec, Klemanič, Salai jr. po 2, Kolčák 1,5, Širáň 1). Ale činili sa aj riešitelia, keď Salai za 4. miesto v opene splnil veľmajstrovskú normu, družstvo bolo na majstrovstvách sveta šieste (spomedzi 19 družstiev) a v jednotlivcoch Kolčák trinásty a Salai pätnásty (pri 77 účastníkoch). (kh)


Vzad << >> Vpred