Vzad << >> Vpred

ŠACH

(29.9.2005)


Skladba č. 3545 – originál

Branislav Toth, Žilina

Mat 2. ťahom (4–5)Štyri maty

Autor dnešnej deväťkameňovej a štvorvariantovej dvojťažky sa vracia k tvorbe po dlhšom čase, keď svoju prvotinu uverejnil r. 1991 v Národnej obrode. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kc6 Va3 Se1 Pd3 (4), č. Ka5 Pa4 a6 b4 c4 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3541 (Hudák): I. 1.Jf2 Jg3 2.d1S Sc3 mat, II. 1.Je3 Sg3+ 2.Kd1 Jc3 mat. Dva modelové maty, ale najmä hra na poliach g3-d1-c3 v oboch riešeniach. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Eva Grmanová, Čs. parašutistov 11/20, 831 03 Bratislava.

* Odvetný zápas v kompozičnom šachu medzi Sdružením problémistů ČR a slovenským Klubom Pongrácz sa skončil víťazstvom českých šachových skladateľov v pomere bodov 50,5 : 37,5, keď v jednotlivých oddeleniach boli výsledky 15:7 (pomocné maty druhým ťahom), 9:13 (exodvojťažky), 12,5:9,5 (exopomocné maty tretím ťahom) a 14:8 (exosamomaty tretím až siedmym ťahom). Body KP získali: J. Brabec 12, J. Lörinc 8, K. Mlynka 6, L. Salai jr. 5,83, E. Klemanič 2,83, J. Golha 1,5, B. Sivák 1 a L. Packa 0,33.

* V dňoch 14.-16. októbra t. r. sa uskutoční v Marianke pri Bratislave prvé stretnutie slovenských šachových skladateľov k 8. svetovej súťaži v kompozičnom šachu, ktorého cieľom bude najmä dôkladné oboznámenie so siedmimi predpísanými témami. Prípadní záujemcovia sa môžu prihlásiť na tel. 0905-532-677. (kh)


Vzad << >> Vpred