Vzad << >> Vpred

ŠACH

(18.8.2005)


Skladba č. 3541 – originál

Stanislav Hudák, Topoľovka

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešenia (3–4)Rovnaké polia

Úvodné ťahy čierneho nie, ale oba ťahy bieleho a druhé ťahy čierneho sa vo dvoch riešeniach dnešného pomocného matu uskutočňujú na rovnakých poliach. Ako druhú pomôcku uvádzame jedno z riešení: 1.Je3 Sg3+ 2.Kd1 Jc3 mat. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kb1 Se5 Je4 (3), č. Ke1 Jd1 Pb2 d2 (4), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3537 (Kakabadze): Štvorťahová zdanlivá hra po jedinom ťahu čierneho 1...Kc5 2.Jd3+ Kc4 3.Jb2+ Kc5 4.d4 mat, biely je však v nevýhode z ťahu a riešenie má celkom iný priebeh (a navyše sa o jeden ťah predĺži): 1.Kd6! Kd4 2.Sc2 Kc4 3.Kc6 Kd4 4.Jf3+ Kc4 5.d3 mat. Obidva maty pešiakom sú modelové (matové polia napadnuté iba raz), ale pritom aj tzv. ideálne (lebo sa na nich podieľajú bez výnimky všetky kamene na šachovnici). – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Marián Šemrinec, Hlavná 39, 053 42 Krompachy.

* Od zajtra do nedele sa v Zlíne stretávajú českí a slovenskí šachoví skladatelia, aby kolektívne rozhodli zápas v kompozičnom šachu medzi Klubom Pongrácz (Slovenskom) a Sdružením problémistů ČR (Českom). Jeho výsledok (ktorý sa vzhľadom na vyrovnanosť súťažiacich skladieb neodvažujeme prognózovať) prinesieme v jednej z nasledujúcich rubrík. (kh)


Vzad << >> Vpred