Vzad << >> Vpred

ŠACH

(24.11.2005)


Skladba č. 3552 – originál

Marián Šemrinec, Krompachy

Mat 5. ťahom (4–2)Miniatúrna tempovka

Dnešná päťťažka je zaujímavá najmä tým, že biely svojimi ťahmi nevytvára nijaké hrozby a čierny nakoniec dostane mat len preto, že sa dostáva do tempa (čiže je nútený ťahať). – Kontrolná notácia diagramu: b. Ke8 Vg1 Jg6 Ph5 (4), č. Kg8 Sg7 (2), biely začne a dá mat najneskôr piatym ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3548 (Jankovič): 1.Jc7! tempo 1...d5 2.Dh2! a 3.Jce6 mat, 1...Ke5 2.Jf7+ Kd4 3.Je6 mat, 1...b:c5(d:c5) 2.De4+! J:e4 3.Jf3 mat (1...Je4 2.D:e4+ atď.). Po výbornom úvodníku tri varianty s modelovými matmi. – Vypísanú odmenu vyhráva Emil Fendrich, Vajanského 30, 917 01 Trnava.

* Témy ďalších dvoch oddelení v 8. svetovej súťaži WCCT sú definované takto:

(D) Štúdia na výhru alebo remízu, v ktorej riešení (v rámci hlavného variantu) čierny/biely napadne nechránenú bielu/čiernu figúru A (takže je "en-prise", resp. "visiaca") a v bezprostredne nasledujúcom ťahu biely/čierny postaví inú figúru B (tej istej farby ako A) do rovnakého postavenia (t. j. napadnutia bez ochrany). Uvedený bezprostredne nasledujúci ťah, vytvárajúci dvojicu visiacich figúr rovnakej farby, nesmie byť spojený so šachom alebo braním. (A a B nesmú byť pešiaci.)

(E) V matujúcom ťahu pomocného matu tretím ťahom biely ťahá na pole, ktoré predtým (v ktoromkoľvek ťahu) opustila čierna figúra (nie pešiak, ani kráľ). Nie je prípustný mat z priamej batérie. Dovolené sú viaceré riešenia a rozličné formy dvojčiat, ale nie forma tzv. zeropozície. (kh)


Vzad << >> Vpred