Vzad << >> Vpred

ŠACH

(10.11.2005)


Skladba č. 3551 – originál

Marián Oravec, Prešov

Pomocný mat 3. ťahom (3–5)

2 riešeniaModelové maty

Druhou skladbou nedávno začínajúceho autora je opäť pomocný mat, ale tentoraz trojťahový, s bohatším obsahom a s náročnejšími modelovými matmi. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kf1 Sd7 Jf8 (3), č. Kd5 Df6 Se4 Sf4 Je5 (5), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr tretím ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Ako pomôcku uvádzame jedno z riešení: 1.Dd6 Sa4 2.Jc6 Je6 3.Se5 Sb3 mat. Druhé riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3547 (Labai): a) Zvodnosť 1.g4? tempo 1...J:c2 2.Sb1 Jc2~ 3.Jf7 mat, 1...J:b3!, riešenie 1.Sb1! tempo 1...J:c2 2.g4! Jc2~ 3.Jf7 mat, 1...J:b3 2.Sa2! Jb3~ 3.Jg6 mat, b) zvodnosť 1.g4? tempo 1...J:b3 2.Sa2 Jb3~ 3.Jg6 mat, 1...J:c2!, riešenie 1.Sa2! tempo 1...J:b3 2.g4 Jb3~ Jg6 mat, 1...J:c2 2.Sb1 Jc2~ 3.Jf7 mat. Trojťažka založená na zámenách funkcie ťahov bieleho so zaujímavými, čiastočne paradoxnými obratmi, ale symetria postavenia a priebehu iste nepridáva na jej hodnote. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Gorazd Kollárik, M. R. Štefánika 221/29, 920 41 Leopoldov.

* Téma trojťažiek v 8. svetovej súťaži WCCT je definovaná takto: V druhom ťahu biela figúra priviaže čierny kameň, ktorý práve ťahal, pričom tento (druhý) ťah bieleho nie je šachujúci. Priväzovanie musí byť priame, t. j. vykonané priamo ťahom viažucej figúry. V skladbe treba spracovať najmenej dva takéto varianty.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude nasledujúci týždeň v piatok (18. novembra) od 18. do 21. hodiny v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred