Vzad << >> Vpred

ŠACH

(3.11.2005)


Skladba č. 3550 – originál

Stanislav Vokál, Košice

Mat 2. ťahom (9–11)Napadnutie, zaclonenie, odclonenie

Dnešná originálna dvojťažka je založená na spôsobe obrany čierneho proti hrozbe. Napríklad vo zvodnosti 1.D:g4? hrozí 2.De4 mat a čierny sa bráni napadnutím poľa e4 (1...f5), zaclonením línie g4-e4 (1...Sf4) a odclonením línie e6-e4 (1...Jc6, ale aj na iných poliach). Samozrejme, po týchto obranách vychádzajú nové maty. Ako bude súvisieť zvodnosť so skutočným riešením? – Kontrolná notácia diagramu: b. Kc7 Dg1 Vc4 Sd7 Sh8 Jd3 Jh5 Pb3 b5 (9), č. Kd5 Ve8 Vh6 Sc8 Sg5 Je7 Jf3 Pd6 f6 f7 g4 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa aspoň jednej pozície odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3546 (Svrček): 1. riešenie 1.D:a2 De3 2.Jg2 Jd2 mat, 2. riešenie 1.D:b1 Dg3 2.Jd5 Sc4 mat. Odviazania bielej dámy, jej ťahy a rôzne motivované zásahy čierneho jazdca vedú k jednoduchým modelovým matom, pričom hroziace duály sú vylúčené vynútenými braniami bielych figúr v prvých ťahoch. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Peter Pekarčík, Wolkerova 34/19, 052 05 Spišská Nová Ves.

* Téma mnohoťažiek v 8. svetovej súťaži WCCT je definovaná takto: Treba zložiť skladbu mat 4. ťahom, v ktorej riešení sa biely kameň vráti na pole, na ktorom bol v základnom postavení skladby alebo na ktoré ťahal v priebehu hry. Vyžadujú sa najmenej dva takéto varianty. Úvodník teda môže byť súčasťou návratového manévru, prípadne jedným z tematických variantov môže byť hrozba. Je dovolený návrat rovnakou cestou, napr. A-B-A, A-B-C-B-A, ale aj formou kolobehu, napr. A-B-C-A, A-B-C-D-A. (kh)


Vzad << >> Vpred