Vzad << >> Vpred

ŠACH

(8.12.2005)


Skladba č. 3554 – originál

Pavol Jankovič, Kociha

Mat 4. ťahom (3–11)Kam ťahá jazdec?

V nenápadnej štvorťažke si treba vybrať medzi možnosťami Je5 a Jf6: jeden z týchto ťahov je zvodnosťou, druhý riešením. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kh3 Dc6 Jg4 (3), č. Kd8 Df2 Vg8 Sa7 Jg2 Pc7 d5 f4 g3 g6 h7 (11), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3550 (Vokál): Zvodnosť 1.D:g4? hrozí 2.De4 mat, 1...f5 (napadnutie) 2.Jb4 mat, 1...Sf4 (zaclonenie) 2.J:f4 mat, 1...Jc6 (odclonenie) 2.S:c6 mat, 1...Jf5! (vyvrátenie), riešenie 1.Db6 hrozí 2.D:d6 mat a rovnaké varianty, ibaže s iným poradím obranných motívov: odclonenie – napadnutie – zaclonenie. Teda cyklická zámena obranných motívov, či Mlynkova téma. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Michal Gábriš, 038 47 Sklené 202. Oprava.

* Tému oddelenia exoskladieb v 8. svetovej súťaži WCCT z nášho prehľadu vynechávame, lebo by si vyžiadala príliš veľa priestoru. Zato na požiadanie pošleme každému záujemcovi (poštou alebo e-mailom) definície všetkých siedmich tém včítane série príkladov. Zároveň odporúčame pozrieť si internetovú stránku www.soks.host.sk.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 9. decembra) od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred