Vzad << >> Vpred

ŠACH

(3.11.2016)


Skladba č. 4121 – originál

Ján Kovalič, Spišská Nová Ves

a Ladislav Packa, Galanta

Pomocný mat 2. ťahom

dvojníky pozri text (5–7)Blíži sa zápas o majstra sveta

Kontrolná notácia diagramu: a) b. Ka6 Se1 Sh7 Pa3 d6 (5), č. Kd5 Sd8 Sh1 Pd4 d7 f6 g6 (7), b) vzájomne vymeniť postavenie Kd5 a Pd6, c) Pd7 premiestniť na e6, d) Sh1 na e6; vo všetkých štyroch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom. Riešenie d) je 1.Sf5 Sg3 2.Ke6 Sg8 mat. – Riešenia pozícií a), b) a c) pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 4117 (Ložek): a) 1.Sg5 d8J 2.Se3 Je6 mat, b) 1.Sb4 d8S 2.Sc3 Sb6 mat. Blokovania polí (so "zámenou" na c3) a modelové maty. – Vypísanú odmenu vyhráva Lucia Bilická, J. Bora 3, 908 51 Holíč.

Vo dvojťažke č.3550 (Stanislav Vokál), ktorá bola pôvodne uverejnená 3.11.2005 a v turnaji Pravdy 2004-2005 získala IV. cenu, objavil Karol Mlynka dvojitú hrozbu vo zvodnosti (2.D:f3). Autor skladbu opravil takto: b. Kc7 Dg1 Vc4 Sd7 Sh8 Jd3 Jh5 Pb3 b5 (9), č. Kd5 Da1 Ve8 Vh6 Sc8 Sg5 Je1 Je7 Pa2 d6 f6 f7 g4 (13), mat 2. ťahom, zvodnosť 1.D:g4? hrozí 2.De4 mat, 1...Jf5!, riešenie 1.Db6 hrozí 2.D:d6 mat, v oboch fázach tematické varianty po 1...f5, Sf4, Jc6 so zámenou obranných motívov a jedného matu.

● Zápas o titul majstra sveta v šachu medzi Magnusom Carlsenom (Nórsko) a vyzývateľom Sergejom Kariakinom (Rusko) sa uskutoční od 11. do 30. novembra t.r. v New Yorku. Cenový fond je 1 milión eur... (kh)


Vzad << >> Vpred