Vzad << >> Vpred

ŠACH

(5.1.2006)


Skladba č. 3563 – originál

Stanislav Juříček, Vsetín

Mat 2. ťahom (9–10)Česká tempovka

Nový rok začíname sympatickou dvojťažkou moravského šachistu, ktorý sa už vyše 30 rokov venuje najmä praktickému šachu a dosiahol v ňom niekoľko veľmi dobrých výsledkov (napr. na turnaji arabských majstrov v tuniskej Sousse bol deviaty zo 40 účastníkov). – Kontrolná notácia diagramu: b. Kd2 Db5 Sd3 Sg1 Ja5 Jh4 Pc2 f2 f4 (9), č. Kd4 Vf3 Sg4 Pa4 b4 b7 c5 d5 e5 f5 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3554 (Jankovič): Zvodnosť 1.Je5? hrozí 2.Dd7 mat (aj 2.De6), 1...Ke7 2.Dd7+ Kf6 3.Jg4+ Kg5 4.D:d5 mat, 1...Kc8 2.Da6+ Kd8 3.De6 Vg7 4.Jc6 mat, 3...c6 4.Dd7 mat, 2...Kb8 3.Jd7+ Ka8 4.Dc6 mat, ale vyvrátenie 1...Vg7!, riešenie 1.Jf6 hrozí 2.Dd7 mat (aj 2.De6), 1...Ke7 2.J:d5+ Kf8 3.Df6+ (2...Kd8 3.D:c7+) Ke8 4.De7 mat, 1...Kc8 2.Da6+ Kd8 3.De6 Vg7 4.De8 mat atď. Spolu štyri modelové maty, ale osobitne hodnotná je "zámena útoku" po 1...Ke7 vo zvodnosti a riešení. – Vypísanú odmenu vyhráva Alexej Ivančo, Internátna 13, 974 04 Banská Bystrica.

* Práve vyšlo 51. číslo časopisu PAT A MAT. Má 48 strán a bohatý obsah, ktorý zahŕňa výsledky skladateľských súťaží, úspechy slovenských autorov v zahraničí, vybrané zaujímavé skladby zahraničných autorov, rôzne články a referáty, vypísanie turnaja špeciálnych dvojťažiek k osemdesiatinám Ľudovíta Lačného, 53 originálov s riešením a ďalšie materiály. (kh)


Vzad << >> Vpred