Vzad << >> Vpred

ŠACH

(29.12.2005)


Skladba č. 3562 – originál

Jozef Ložek, Lukáčovce

Pomocný mat 2. ťahom (6–12)

2 riešeniaHra na batérie

Poslednou skladbou konkurujúcou na dvojročnej súťaži Pravda 2004-2005 je pomocný mat nášho usilovného prispievateľa, v ktorom sa zaujímavo uplatnia čierne aj biele batérie. – Kontrolná notácia diagramu: b. Kh7 Vc1 Vd3 Se2 Sg1 Jc2 (6), č. Kb6 Da1 Va2 Sb1 Sh8 Jd2 Je1 Pa5 b7 d4 d6 e5 (12), čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT. – Čitateľom pripomíname, že v piatok 23. decembra t. r. bola vo vianočnej prílohe nášho denníka vypísaná osobitná šachová riešiteľská súťaž o hodnotné ceny. Lehotou na posielanie riešení je 10. január 2006. Všetkým našim riešiteľom a prispievateľom želáme úspešný nový rok 2006!

Riešenie skladby č. 3553 (Labai): a) 1.Vf6 Jf4 2.Dd4+ Ke8 3.Ke5 Ke7 4.Vf5 Jg6 mat, b) 1.Ve5 Kd8 2.Ke6 c5 3.Df6+ Ke8 4.Sf5 Jf4 mat, c) 1.Vf6 Jf4 2.Dd6+ Ke8 3.Se5 Jh5 4.Ke6 Jg7 mat, d) 1.Dc5 Kd8 2.Ke5 Jd3+ 3.Kd6 Je5 4.Sc6 Jf7 mat. Štyri "ideálne" maty (na ktorých sa podieľajú všetky kamene na šachovnici, pričom matovaný kráľ nemôže ťahať na 8 polí okolo seba z jediného dôvodu): výborný konštrukčný výkon. – Vypísanú odmenu vyhráva Pavol Brtáň, 962 04 Kriváň 433.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude zajtra (v piatok 30. decembra) od 18. do 21. hod. v Dome kultúry Ružinov. (kh)


Vzad << >> Vpred