Vzad << >> Vpred

ŠACH

(1.12.2005)


Skladba č. 3553 – originál

Zoltán Labai, Veľký Kýr

Pomocný mat 4. ťahom (3–4)

pozície a-b-c-dŠtvorťahové štvorčatá

Pomocné maty štvrtým ťahom bývajú na riešenie dosť náročné, čo sa ešte znásobuje vytváraním ďalších pozícií, ale poľahčujúcou okolnosťou je malý biely materiál. Navyše uvádzame pomôcku v podobe riešenia pozície d): 1.Dc5 Kd8 2.Ke5 Jd3+ 3.Kd6 Je5 4.Sc6 Jf7 mat. – Kontrolná notácia diagramu: a) b. Kd7 Jd3 Pc4 (3), č. Kf5 De5 Ve6 Se4 (4), b) premiestniť De5 na g6, c) Se4 na c3, d) Jd3 na b2; vo všetkých štyroch pozíciách čierny začne a pomôže bielemu dať mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na operator@pravda.sk (predmet ŠACH). Jedného vyžrebovaného riešiteľa aspoň dvoch pozícií odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3549 (Dowd): a) 1.a8J! hrozí 2.b8J+ D:b8+ 3.c:b8J mat, 1...D:b7 2.a:b7 K:b7 3.c8D+ Ka7 4.Jc7 Kb6 5.Da6 mat, b) 1.b8D D:b8+ 2.c8D+ D:c8+ 3.K:c8 Kb6 4.a8V! Kc6 5.Va6 mat. Zaujímavé sú premeny pešiakov na jazdca a vežu, čím sa biely vyhne patom. – Vypísanú odmenu vyhráva Ľudovít Šoltýs, Sokolovská 19, 040 11 Košice.

* Téma oddelenia F v 8. svetovej súťaži WCCT je definovaná takto: V samomate 3. ťahom biely kameň A a biely alebo čierny líniový kameň B stoja na línii x (buď v základnom postavení skladby, alebo neskôr, prípadne aj v rôznom čase). Čierny kameň C v prvom ťahu vezme kameň A a v druhom ťahu z daného poľa odtiahne tak, aby uvoľnil líniu x pre pôsobenie B po tejto línii (či už pre ťah, napadnutie, viazanie, šach, mat atď.). (kh)


Vzad << >> Vpred