Vzad << >> Vpred

ŠACH

(15.12.2005)


Skladba č. 3555

William A. Shinkman

Mat 2. ťahom (9–3)Súťaž pre juniorov

Slovenská organizácia kompozičného šachu vypisuje aj v tomto roku už tradičnú súťaž v riešení šachových problémov, na ktorej sa môžu zúčastniť šachisti narodení r. 1983 a mladší. V prvom kole treba vyriešiť dvojťažku z dnešného diagramu. Úspešní účastníci postúpia do druhého kola, v ktorom dostanú poštou ďalšie problémy na riešenie. Päť najlepších riešiteľov druhého kola vyhrá po 200 Sk a bude mať hradenú účasť na 14. majstrovstvách Slovenska v riešení (v 2. štvrťroku 2006). A najlepší slovenský junior bude reprezentovať Slovensko na budúcoročných majstrovstvách Európy (v zatiaľ neurčenom štáte, asi v novembri).

Kontrolná notácia diagramu: b. Kd8 Da3 Vb7 Vh2 Sc2 Sd4 Jf3 Pf2 h5 (9 kameňov), č. Kg4 Je4 Pf4 (3 kamene), biely (ktorého pešiaci na šachovnici ťahajú zdola nahor) začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite na adresu SOKŠ, Zimná 2, 821 02 Bratislava, alebo e-mailom na soks@host.sk, najneskôr v utorok 10. januára 2006. V riešení treba uviesť prvý ťah bieleho a varianty (maty) po jednotlivých odpovediach čierneho. K riešeniu nezabudnite pripojiť presnú adresu bydliska a dátum narodenia. Navyše jedného vyžrebovaného riešiteľa (bez ohľadu na vek) odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT. – V piatok 23. decembra vypíšeme osobitnú riešiteľskú súťaž!

Riešenie skladby č. 3551 (Oravec): 1. riešenie 1.Dd6 Sa4 2.Jc6 Je6 3.Se5 Sb3 mat, 2. riešenie 1.Jc6 Se8 2.Dd4 Jd7 3.Sd6 Sf7 mat. Dva modelové maty s dokonalým využitím bielych aj čiernych kameňov. – Vypísanú odmenu vyhráva Marián Juhás, 067 45 Topoľovka 136. (kh)


Vzad << >> Vpred