Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.8.1998)


Skladba č. 3126 – originál

Ľubomír Širáň, Bratislava

Biely vyhráMat v štúdii

Už vo štvrtom ťahu padne rozhodnutie v dnešnej miniatúrnej štúdii, keď čierny sa márne usiluje zabrániť strate figúry. Riešenie pošlite do 14. septembra t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kc3 Vd1 Ve2 (3), č. Ka7 Vb5 Ja8 (3), biely začne a vynúti výhru aj pri najlepšej obrane čierneho.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 3114 a 3115 vyhrávajú: Vladimír Bielous, Bajkalská 7, 080 01 Prešov, Jaroslav Hodál, Štefánikova 301, 911 01 Trenčín a Ivan Susedík, Hrušková 513/3, 031 04 Liptovský Mikuláš.

Riešenie skladby č. 3120 (Groeneveld a Gvozdják): Zvodnosti 1.Jcd7? hrozí 2.Df6 mat, 1...e:f2, D:d7 2.Jed3 Je:d7 mat, 1...V:e6!, 1.Jcd3? hrozí 2.Df4 mat, 1...e:f2, D:d3 2.Jed7, Je:d3 mat, 1...J:e6!, 1.Jed7? hrozí 2.Df6 mat, 1...e:f2, D:d7 2.Jcd3, Jc:d7 mat, 1...Dc3,Dd4!, riešenie 1.Jed3 hrozí 2.Df4 mat, 1...e:f2, D:d3 2.Jed7, Jc:d3 mat (1...J:e6 2.J:e6 mat). Napriek istej schematickosti zaujímavý komplex zámen matov, obrán a funkcií ťahov.

Riešenie skladby č. 3121 (Jankovič): 1.Kc4 tempo 1...b3 2.S:a3 f3 3.Sb2 a 4.d5 mat, 1...f3 2.d5+ K:e5 3.d4+ K:e4(Kf4) 4.d3 mat (1...a2 2.Sb2 aj d5+). Dva modelové maty.


Album FIDE

Práce na Albume FIDE 1992-1994, čiastočne prerušené v dôsledku protestov proti využitiu albumov na majstrovstvá sveta, sa v plnom rozsahu obnovili. Viaceré oddelenia sú už tesne pred dokončením, pravda, potom bude nasledovať náročné spracovanie publikácie včítane registrov a pod., takže vydanie tohto zväzku možno očakávať až r. 2000. Na kongrese v Petrohrade boli už predbežne menovaní riaditelia a rozhodcovia pre Album FIDE 1995-1997: jedným z rozhodcov štúdií bude Michal Hlinka a za náhradného rozhodcu pre trojťažky bol určený Zoltán Labai.


6. WCCT

Poslednú časť slovenskej zásielky (odovzdanú 31. júla) tvorili tri štúdie: na každej z nich sa podieľa Michal Hlinka, pričom spoluautorom dvoch je Ján Tazberík a jednej Bohuslav Sivák. Celé slovenské družstvo teda pozostáva z 12 skladateľov: Ľ. Lačný 7 skladieb, Š. Sovík 5, M. Hlinka a Z. Labai po 1,5, M. Brada, J. Taraba, J. Tazberík a J. Valuška po 1, J. Lörinc, K. Mlynka, B. Sivák a S. Vokál po 0,5. Brožúru so všetkými konkurujúcimi skladbami by mali nemeckí usporiadatelia vydať do konca t. r., potom nastane práca pre rozhodcov, ale aj pre hľadačov nekorektností a nepôvodností. Definitívny výsledok 6. svetovej súťaže v kompozičnom šachu sa dozvieme zrejme až r. 2000. Zopakuje družstvo Slovenska skvelé druhé miesta z predchádzajúcich dvoch svetových súťaží?

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 4. septembra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred