Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(9.10.1998)


Skladba č. 3131Ivo Tominić

I. cena

Die Schwalbe 1996

Mat 2. ťahomDie Schwalbe

V preklade – lastovička: tak sa nazýva známy nemecký dvojmesačník kompozičného šachu. Dnes z neho reprodukujeme prvou cenou odmenenú dvojťažku chorvátskeho autora, ktorú mimoriadne vychválil vo svojom posudku nemecký rozhodca turnaja (a majster sveta v trojťažkách) M. Keller: témou je výber medzi prvými ťahmi jazdcom c4, v syntéze so zámenou matov. Riešenie pošlite do 26. októbra t. r. na adresu Moment, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramu: b. Kd7 Dh2 Vc8 Vh3 Sb1 Se7 Jb4 Jc4 Pd3 (9), č. Kd4 Da2 Sf8 Sg8 Jc3 Jh7 Pa4 b3 b7 e6 f2 f6 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 3120 a 3121 vyhrávajú: Ján Frický, Sibírska 15, 080 01 Prešov, Zuzana Kartusková, Komenského 5/4, 052 01 Spišská Nová Ves a Dušan Paluga, B. Němcovej 3/8, 036 01, Martin.

Riešenie skladby č. 3126 (Širáň): 1.Ve7+ Kb6 (1...Ka6 2.Va1+ Va5 3.V:a5+ K:a5 4.Va7+, 1...Kb8 2.Vd8 mat) 2.Vd6+ Kc5 3.Vd8 Jb6 (3...Va5 4.Ve5+ Kb6 5.V:a5 K:a5 6.V:a8+) 4.Vc7 mat. Záverečný mat s vynúteným blokovaním poľa.

Riešenie skladby č. 3127 (Kasár): Zvodnosť 1.V:d6? hrozí 2.Je6 mat, 1...K:c5, J:c5, S:c5 2.Db6, S:c4, De4 mat, 1...Jc7!, riešenie 1.S:c4 hrozí 2.Jb3 mat a po uvedených troch obranách 2.Se3, V:d6, Dd3 mat (1...d:c5 2.Dd3 aj Vd6 mat). Zámena troch matov a navyše "opakovanie" prvých ťahov v matoch. Úvodník je nezvyčajný, ale iste aj sám autor by bol rád, keby sa mu to podarilo bez brania strelca.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 23. októbra t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred