Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(7.8.1998)


Skladba č. 3120C. G. a P. G.

II. cena

Jub. Goumondy 1987

Mat 2. ťahom


 

Skladba č. 3121 – originál

Pavol Jankovič, Kociha

Mat 4. ťahomC. G. a P. G.

Málo známy je u nás doplnok Albumu FIDE 1986-1988, obsahujúci skladby, ktoré získali o pol bodu alebo celý bod menej ako bolo potrebné pre základný Album FIDE. V 240-stranovej publikácii nájdeme okolo 20 diel našich autorov, a medzi nimi aj spoločnú dvojťažku Holanďana Cornelisa Groenevelda a Petra Gvozdjáka: vybrať si treba spomedzi štyroch podobných ťahov jazdcov. Originálna štvorťažka sa začína ťahom 1.Kc4 a hlavné varianty (s modelovými matmi) nasledujú po 1...b3 a 1...f3. Riešenia oboch skladieb pošlite do 24. augusta t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 00 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3120 b. Kh3 Df2 Va5 Sc1 Jc5 Je5 Pe4 e6 f7 g4 (10), č. Kg5 Dd2 Ve8 Vh5 Jc2 Jd8 Pe2 e3 g6 h4 h6 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom; 3121 b. Kc5 Sc1 Je4 Je5 Pd2 d3 d4 g4 h3 (9), č. Ke6 Pa3 b4 e7 f4 (5), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 3108 a 3109 vyhrávajú: Ján Eštok ml., 049 62 Kameňany 127, Jozef Ložek, 951 23 Lukáčovce 444 a Gabriela Poláková, Nábrežie 2, 942 01 Šurany.

Riešenie skladby č. 3114 (Labai): Zvodnosť 1.Je6? (hrozí 2.Jc7 a 2.J:c5), 1...d6 2.Jc7 d5 3.Jb5 mat, 1...d:e6 2.Kc2 K:a2 3.Va4 mat, 1...d5!, riešenie 1.Jc6 (hrozí 2.Ja7), 1...d6 2.Ja7 d5 3.Jb5 mat, 1...d:c6 2.Kc2 K:a2 3.Va4 mat, 1...d5 2.V:c5 Ka4 3.Va5 mat. Zámena obrany, zámena druhého ťahu bieleho a "pridaný" variant v riešení, pričom všetky varianty sú zakončené modelovým matom.

Riešenie skladby č. 3115 (Valuška): Zdanlivá hra 1...Kf1 2.e6 Sg2 mat, riešenie 1.g4 Va6 2.g5 Vh6 mat. Zaujímavé však je, prečo nevyjdú ťahy 1.d6, d5, e6, e5?, resp. ani 1.g4 Kf1?: čierni pešiaci vo všetkých 13 pokusoch zaclonia jednu z bielych figúr, čím uvoľnia pole pre čierneho kráľa.


Úspech Lörinca

Mladý slovenský šachový skladateľ Juraj Lörinc z Dubnice nad Váhom veľmi úspešne vystúpil v tematickom turnaji exoskladieb švédskeho časopisu Springaren, keď získal 1. a 4. čestné uznanie, ako aj dve pochvaly. Jednou skladbou je dvojníkový pomocný mat, druhá využíva tzv. paralyzujúce kamene a ďalšie dve kolínsky kontaktový šach.

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o kompozičný šach bude v piatok 14. augusta t. r. od 18. hod. v Dome kultúry Ružinov. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred