Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(17.7.1998)


Skladba č. 3114 – originál

Zoltán Labai, Veľký Kýr

Mat 3. ťahom


Skladba č. 3115 – originál

Ján Valuška, Zvolen

Pomocný mat 2. ťahom*13 pokusov

Je zaujímavé, že v takej "nenápadnej" pozícií sa autorovi trojťažky podarilo popri riešení vytvoriť zvodnosť (1.Je6?) s dvoma hodnotnými variantmi. Titulok rubriky sa však týka pomocného matu, kde čiernemu vyjde len jeden manéver z ponúkajúcich sa štrnástich (hviezdička pri výzve upozorňuje na zdanlivú hru 1...Kf1 2.e6 Sg2 mat). Riešenia oboch skladieb pošlite do 3. augusta t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3114 b. Kb1 Vc4 Jd8 Pa2 e4 (5), č. Ka3 Pc5 d7 e5 (4), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, 3115 b. Ke1 Va4 Sb7 Sb8 Pe2 (5), č. Kh3 Pd7 e3 e7 g5 g6 (6), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom.)

* Knihy za riešenie skladieb č. 3102 a 3103 vyhrávajú: Michal Hlinka, Muškátová 38, 040 11 Košice, Karol Kendra, Partizánska 20, 085 01 Bardejov a Anton Ostrochovský, 013 61 Kotešová 506.

Riešenie skladby č. 3106 (Valuška): Zvodnosť 1.Kb4? hrozí 2.V:e4 mat, 1...Vc4+, Vc3, V:e5, V:f4 2.D:c4, D:c3, S:e3, D:e3 mat, 1...a:b3!, riešenie 1.Db5 hrozí 2.V:e4 mat, 1...Vc4, Vc3+, V:e5, V:f4 2.Dd7, b:c3, S:e5, V:f4 mat (navyše zdanlivá hra 1...Vc4 2.Dd1 mat). Zámena štyroch matov, ale v prvých dvoch variantoch aj recipročná zámena obranných motívov. (Riešenie 3107 sme uverejnili v č. 26.)

Riešenie skladby č. 3108 (Hudák): 1.Vb8 Kc5! 2.Kc8 Kc6 3.Vd8 Je7 mat, 1.Vf8 Ke5! 2.Ke8 Ke6 3.Vd8 Jc7 mat. Čisté tempové ťahy označené výkričníkmi znamenajú pre bieleho výhodnú stratu tempa.

Riešenie skladby č. 3109 (Nemček): "Nežartovné" riešenia majú prozaický priebeh 1.0-0(Vf1)+ Kg7 2.Vf7 Kh6 3.Sf5 g5 4.Vh7 mat, ale autorova žartovná pointa obsahuje tému rošády "s kýmkoľvek kdekoľvek": 1.0-0+ Ke8 2.0-0! (rošáda bieleho kráľa s čiernou vežou po diagonále – Ke3, Vd4-f2) 2...Sh1 3.0-0! (Kc5,Vb6-d4) Vg2 4.0-0! (Kc7,Sc8-c6) mat. Ohňostroj absurdných rošád je spojený s klasickou "kritickou" priesečníkovou kombináciou.


Pat a mat

V týchto dňoch by malo vyjsť dlho očakávané 22. číslo nášho kompozičného časopisu, opäť na 32 stranách a s bohatým obsahom. Záujemcovia o predplatenie sa môžu prihlásiť na adresu: Marian Červenka, Starhradská 6, 851 05 Bratislava. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred