Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.7.1998)


Skladba č. 3118

Alexandr Guľajev

I. cena Xadrez Brasileiro 1932

Mat 2. ťahom


 

Skladba č. 3119 – originál

Pavol Jankovič, Kociha

Mat 3. ťahomZámena v trojťažke

Klasickou dvojťažkou s batériovými matmi po odviazaní bieleho jazdca si pripomíname tvorbu zosnulého veľmajstra Guľajeva. Originálna trojťažka nášho známeho autora z okresu Rimavská Sobota obsahuje zámenu druhých ťahov bieleho v riešení a po zvodníku 1.D:f4?. Riešenia oboch skladieb pošlite do 17. augusta t. r. na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Troch správnych riešiteľov aspoň jednej skladby odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 3118 b. Kd8 Da1 Vh6 Sa2 Sg1 Jd4 Je7 Pc3 (8), č. Kc5 Dd3 Sb5 Jc8 Pg4 (5); 3119: b. Kb2 Dg4 Jb7 Jd5 Pa3 f3 g6 (7), č. Kc6 Pf4 f5 (3), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia skladieb č. 3106 a 3107 vyhrávajú: Ján Abraz, 049 62 Kameňany, Jozef Martiniak, 900 42 Dunajská Lužná 437 a Michal Ondráš, Okružná 102, 022 01 Čadca.

Riešenie skladby č. 3112 (Pituk): Zvodnosti 1.c5? hrozí 2.Db5 mat, 1...V:a4!, 1.Db5? hrozí 2.c5 mat, 1...V:a4 2.D:b3 mat, 1...Sc5!, 1.e5? hrozí 2.Df5,Se4 mat, 1...f3!, 1.Df5? hrozí 2.e5 mat, 1...f3 2.D:f3 mat, 1...g6!, riešenie 1.Jf3 hrozí 2.Je5 mat, 1...K:c4, K:e4 2.Db5, Df5 mat (1...Sb8 2.D:d4 mat). Dvojnásobná "zámena vyvrátenia na mat" a zámena zvodníkov (Db5, Df5) na maty v riešení. Náš klasik nemá problémy s adaptáciou na modeme obsahové prvky...

Riešenie skladby č. 3113 (Sovík): Tematické pokusy sme uviedli pri diagrame, rieši 1.Sc4 s hrozbou 2.Sd3+ J:d3 3.c:d3+ Kd5 4.Je3 mat, 1...Vd6 2.Jf2+ K:f4 3.Jh1+ Ke4 4.Jg3 mat, 1...Sd6 2.Jc3+ K:d4 3.Jb1+ Ke4 4.Jd2 mat. Veľmi pekná štvorťažka na tému 6. WCCT, koncepčne podobná jednému z príkladov, ale pritom dostatočne originálna a so zaujímavými obrannými a škodlivými motívmi.


Zomrel Guľajev

Oneskorene sme dostali správu, že 18.2.1998 zomrel v Petrohrade nestor ruských šachových skladateľov, medzinárodný veľmajster Alexandr Pavlovič Guľajev, známy aj pod pseudonymom A. Grin (18.11. t. r. by sa bol dožil 90 rokov). Povolaním univerzitný profesor a významný vedecký pracovník v oblasti metalurgie bol mnohostranným a veľmi plodným šachovým skladateľom. Uverejnil okolo tisícky skladieb, za ktoré získal vyše 500 vyznamenaní, z toho 132 prvých cien (!). Jeho obľúbeným žánrom boli najmä trojťažky s modelovými matmi, ale veľmi dobre rozumel aj kompozičnej stratégii, ako ukazuje dvojťažka spred 66 rokov... (-kh)


Vzad <<  >> Vpred