Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(29. 3. 1973)


Problém č. 276

Pieter ten Cate, Holandsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (7+3=10)


Problém č. 277

A. V. Sazonov, ZSSR

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (4+4=8)Kontrolná notácia: 276: bKf6 Da8 Vg7 Sh8 Jc4 Je4 Pe2 (7), čKd4 Pd3 d5 (3) – mat 2. ťahom, 277: bKc7 Dd3 Vb5 Sa2 (4), čKa6 Va5 Pa3 b6 (4) – mat 2. ťahom.

V č. 276 vítame v našej rubrike známeho holandského problémistu – príslušníka staršej generácie (nar. 28. 7. 1902) a známeho skladateľa hlavne miniatúrnych úloh. V úlohe sa snaží o využitie batérie Vg7 – Sh8. Č. 277 od nám už známeho moskovského problémistu je už spracované modernejšie a treba si v ňom všimnúť hlavne niekoľko zvodností. Riešenie oboch úloh zašlite najneskôr do 15 dní na adresu redakcie Hlas ľudu, Žabotova 6, č. d. 7, 897 18 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese. Za správne riešenie každého z nich možno získať dva body.

Riešenie problému č. 268 (Majerčák) z 8. 2. 1973. 1.Dg1 tempo, 1...Kc6 (d6, c4) 2.Dc5 mat, 1...Ke5 (e4) 2.Dd4 mat. Vtipná miniatúrka s dvoma modelovými matmi. Prvé dva body do našej dlhodobej riešiteľskej súťaže dotovanej Albumami FIDE získalo takmer 100 riešiteľov!

Riešenie problému č. 269 (Mlynka) z 15. 2. 1973. Tematická zvodnosť 1.Kc5? tempo, 1...b6+, b5, Ka6 2.a:b6, ab e.p., Da8 mat viazne na 1...d3! Preto 1.J:d4 tempo, 1...b6, b5+ 2.J:c6, J:b5 mat a doplňujúce varianty 1...c5, Ka6 2.D:b7, Da8 mat. Zámena dvoch matov s využitím otvárania línie bielej dáme (maximálne bolo možné získať 2 body).

Odpovedáme čitateľom. Jozef Špánik, Modra. Žiaľ, momentálne neexistuje u nás žiadna literatúra z problémového šachu – všetko čo už vyšlo je dávno rozobraté. Túto nepríjemnú medzeru má odstrániť už dlho očakávaná publikácia "Abeceda šachového problému", ktorej autormi sú v súčasnosti naši najúspešnejší problémisti: Ing. J. Brabec, Ing. B. Formánek, prof. L. Kopáč a Ing. I. Mikan. Korektúry knihy už prebehli a na knižný trh by sa mala dostať začiatkom druhej polovice tohto roku. Keď kniha vyjde, jej recenziu rozhodne prinesieme aj v našej rubrike.


Vzad <<  >> Vpred