Vzad <<  >> Vpred

Šach

(19. 1. 1989)


Problém č. 163/11

Stanislav Schullery, Bardejov

Pravda 1981

Mat 2. ťahom (9-11)Riešiteľská súťaž

Problém č. 164/12: Edvard Johannes Gabriel af Hällström, 1213 Abo Underrättelser 18/12/1943. Biely: Kb1, Dg1, Se3, Je7 (4). Čierny: Ke4 (1). Mat 3. ťahom.

Ďalším skladateľom v našom okrese je Stanislav Schullery, nar. 15. 6. 1961 v Bardejove. Technik - modelár obuvi. Prvotina 8. 8. 1980 vo Východoslovenských novinách. Vysoko produktívny skladateľ, stále aktívny, ktorý má predpoklady pre úspešnú budúcnosť ak si dá viac záležať na korektnostiach vo svojich skladbách. Táto dnešná skladba obsahuje Hanneliusovu tému.

Riešenie dnešných problémov treba zaslať do 10 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Trocha z histórie

Výsledky kandidátskych turnajov v Bardejove: (uvádzame len víťazov)

1980: Kriško (VSŽ Košice),

1981: Ing. Hušek (VSŽ Košice),

1982: Kriško (VSŽ Košice),

1983: Kriško (VSŽ Košice),

1984 a 1985: Salai (Slávia UPJŠ Košice),

1986: Kriško (VSŽ Košice),

1987: Maciejewski (Poľsko),

1988: Ing. Podoba (Dubnica).


Správne riešenie

Problém č. 157/5 Burda: 1.Vc5! hrozí 2.V:f5 a 3.Jf8 mat, 1...e4 2 Se5 hrozí 3.Jf8 mat, 2...S:d4 3.J:d4 mat, 1...De4 (De3) 2.a:b7 hrozí 3.Vc6 mat, 2...S:d4 3.J:d4 mat, 1...Dd2 2.D:f3 hrozí 3.D:d5, D:f5 mat, 2...D:g5 (Df4), Jc3, (Jb6, e4, Da5, Dg2, h1D) 3.D:d5, D:f5 mat, 1...Jb6 (Jc3) 2.Vc6+ b:c6 3.Jbc5 mat, 1...Sf7 2.Scf5+ V:f5 3.D:d5 mat, 1...Sh7 2.S:h7 a 3.Sg8 mat. Zložitá trojťažka najmä na skladbu. V tomto probléme ide ešte jedno vedľajšie riešenie, ktoré riešitelia skôr našli ako hlavné. V.R. 1.D:f3! hrozí 2.D:f5 mat, 1...D:f3 2.J:e5 Scd4 3.J:d4 mat, 1...f4 2.Dh3+ 3.D:g4 mat, 1...Dc4 2.S:f5+ D:f5 3.D:f5 mat. Celkove bolo možné získať za túto skladbu 6 bodov.

Problém č. 158/6 Virtanen: 1.De5! tempo, 1...Kf3, K:h1, K:h3 2.0-0, Kf2, Dg3 mat. Miniatúrka s jedným špeciálnym matom. -mb-


Vzad <<  >> Vpred