Vzad << >> Vpred

ŠACH

(27.12.2013)


Skladba č. 3973 – originál

Jaroslav Štúň, Snina

Pomocný mat 6. ťahom

a) diagram b) Kg7 na f7 (2–9)


Skladba č. 3974 – originál

Milan Nemček, Vrútky

Mat 1. ťahom (8–1)

ŽartAj šachisti majú zmysel pre humor

V pomocnom mate začína čierny a pomáha bielemu dať mat najneskôr šiestym ťahom (v oboch pozíciách). Druhá skladba (a posledná do našej dvojročnej súťaže) je oveľa kratšia, ale, ako to už okolo Silvestra býva, je založená na žarte. Čo bude jeho pointa? Riešenia pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa aspoň jednej skladby odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3969 (Mészáros a Formánek): Zdanlivá hra 1...e5 2.S:d5 mat, ale pripravený je mat po všetkých ďalších ťahoch čierneho, riešenie 1.Dg5! tempo 1...e5 2.Df5 mat, 1...Kf3 2.Df4 mat, 1...Kd3 2.Dg6 mat, 1...Jd1~ 2.De3 mat. Zámena matu, ale najmä rozšírenie obsahu o dva pekné varianty po ťahoch kráľa na polia, ktoré mu poskytol úvodník. – Vypísanú odmenu vyhráva Ing. Anton Bidleň, Třebíčska 22, 066 01 Humenné.

● A na záver roka jeden starší vtip: Väzni v sibírskom gulagu sledovali rozhlasové reportáže zo zápasu Fischer – Spasskij, po pár dňoch im to však dozorca zakázal. Onedlho prišiel do gulagu nový väzeň a starí sa ho hneď pýtali: "Ako sa skončil ten veľký šachový zápas?" A nový im odpovedal: "Prehral som". (kh)


Vzad << >> Vpred