Vzad << >> Vpred

ŠACH

(19.12.2013)


Skladba č. 3972 – originál

Štefan Vincze, Pôtor

Mat 2. ťahom (4–3)Rebríček vedie Markoš pred Michalíkom

Kontrolná notácia diagramu: b. Ke4 Va7 Ve7 Pb4 (4), č. Kd6 Jd8 Pb5 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Miniatúrna dvojťažka obsahuje zdanlivú hru 1...Jc6 2.Vad7 mat. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie Pravdy, Trnavská cesta 39/A, 832 66 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese), alebo e-mailom na sport@pravda.sk (predmet ŠACH). – Jedného vyžrebovaného riešiteľa odmeníme darčekom a časopisom PAT A MAT.

Riešenie skladby č. 3968 (Štúň): a) 1.Ka4 Kd4 2.Kb5 Jf6 3.Kc6 Jd8+ 4.Kd6 Je8 mat, b) 1.Kc4 Je5+ 2.Kd5 Kd3 3.d6 Jd7 4.e6 Je7 mat. Dva modelové maty, vytvárajúce dokonalé "poschodové" echo. – Vypísanú odmenu vyhráva Ľuboš Oravec, Janotova 16, 841 04 Bratislava.

● V súčasnom rebríčku medzinárodnej šachovej federácie FIDE sú slovenskí šachisti v tomto poradí: Markoš 2589 bodov, Michalík 2577, Ftáčnik 2530, Štohl 2529, Petrík 2515, Jurčík 2481, Timoščenko 2473, Petényi 2469, Vavrák 2460, Pacher 2451 atď. Pokiaľ ide o štáty, Slovensko je na 39.-40. mieste spomedzi 152 hodnotených.

● Na Slovensku už takmer 30 rokov vychádza časopis PAT A MAT, venovaný záujemcom o kompozičný šach. Prekvapujúcu informáciu sme sa však dozvedeli pred nedávnom. Oficiálny francúzsky kompozičnošachový časopis Phénix a holandský Probleemblad, hoci redaktorov majú vo svojich krajinách, sa už niekoľko mesiacov tlačia taktiež v Bratislave...

● Nasledujúca rubrika vyjde výnimočne v piatok 27. decembra. (kh)


Vzad << >> Vpred